Datasett: Hvorfor oligodendrocytter holder aksoner i live, men lett dør, 2015

Sammendrag

Bakgrunn: Mitokondrier spiller flere viktige roller i livet til oligodendrocytter. Under utviklingen av myelinlaget er de viktige leverandører av karbonskjeletter og energi for lipidsyntese. Under normal hjernefunksjon vil deres forbruk av pyrodruesyre være en viktig faktor for hvor mye laktat som er tilgjengelig for oligodendrocyttene til å eksportere og drive aksonal funksjon. Til slutt, i løpet av kalsium overbelastende indusert patologi, som forekommer i iskemi, kan mitokondriene bidra til å bufre kalsium eller indusere apoptose. Til tross for sine viktige funksjoner, er svært lite kjent om egenskapene til oligodendrocyte mitokondrier, og mitokondrier har aldri blitt observert i myelinlag.

Metoder og resultater: Vi har brukt fluorescerende mitokondrielle markører for å karakterisere plassering og bevegelse av mitokondrier innen oligodendrocytter. Vi viser for første gang at mitokondriene er i stand til å gå inn og bevege seg innenfor myelinet. Mitokondrier beveget seg langsommere enn i neuroner og, i motsetning til deres oppførsel i neuroner og astrocytter, ble deres bevegelse økt isteden for å hemmes av glutamat som aktiverte NMDA-reseptorer. Ved elektronmikroskopi viser vi at myelinlag-mitokondriene har et lavt overflateareal av cristae, noe som antyder en lav ATP produksjon.

Konklusjon: Disse dataene angir grunnleggende egenskaper av systemet til oksidativ fosforylering i oligodendrocytter, gliaceller som forbedrer kognisjon ved å gi raskere handlingspotensial forplantning og gi metabolsk støtte til aksoner.

Ønskes tilgang til selve datasettet kan dette bestilles via NSDs bestillingsskjema:  

http://www.nsd.uib.no/bestilledata/survey/

Variabelgrupper

Full tittel

Hvorfor oligodendrocytter holder aksoner i live, men lett dør, 2015

Identifikasjonsnummer

NSD2289

Ansvarlig forfatter

Navn Tilknytning
Rinholm, Johanne Egge Avdeling for anatomi, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Produsent

Navn Tilknytning Forkortelse Rolle
Rinholm, Johanne Egge Avdeling for anatomi, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo UiO Prosjektleder

Opphavsrett

Copyright (C) 2015 Johanne Egge Rinholm, Avdeling for anatomi, Det medisinske fakultet, UiO

Sponsor/finansierende institusjon

Navn Forkortelse Rolle Bevilgning
Norges forskningsråd NFR 213690

Datadistributør

Navn Tilknytning Forkortelse
NSD - Norsk senter for forskningsdata AS NSD

Versjon

Dato: 2016-01-28

Notater

Originaldata fra Johanne Egge Rinholm, Avdeling for anatomi, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo er dokumentert og tilrettelagt, første NSD-versjon.

Bibliografisk henvisning

"Hvorfor oligodendrocytter holder aksoner i live, men lett dør, 2015". Data samlet av Johanne Egge Rinholm, Avdeling for anatomi, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo. Første NSD-utgave, Bergen 2016.

Liste av nøkkelord

Emneklassifisering

Tidsperiode dekket

Start Slutt Syklus
2012-01-01 2015-12-01

Innsamlingsdato

Start Slutt Syklus
2012-12-01 2015-12-01

Land

Norge  (NO)

Geografisk omfang

Land

Analyseenhet

Annet

Univers

Geografisk lokalisering av mitokondrier i oligodendrocytter, tetthet, størrelse, andel mobile mitokondrier, hastighet av mobile mitokondrier.
Data om celleanatomi og funksjon i musehjerner.

Datatype

Annet

Tidsmetode

Tverrsnittstudie

Datainnsamler

Rinholm, Johanne Egge, Avdeling for anatomi, medisinsk fakultet, Universitetet i Oslo  (UiO)

Utvalgsprosedyre

Innsamling: mikroskopisk undersøkelse.

Gross sample: -1
Net sample: 5

Type datainnsamling

Annet

Sted

Tilgangsstatus

NSD kan stille data fra "Hvorfor oligodendrocytter holder aksoner i live, men lett dør, 2015" til disposisjon. Data er tilgjengelig for alle ved bestilling.

Omfang av innsamling

2 datafil(er); ulike format kan leveres.

Begrensninger

NSD kan stille data fra "Hvorfor oligodendrocytter holder aksoner i live, men lett dør, 2015" til disposisjon. Data er tilgjengelig for alle ved bestilling.

Sitatkrav

Bruker plikter å referere til produsent og distributør av dataene ved å skrive følgende i forord eller fotnote i eventuelle publikasjoner:
"(En del av) De data som er benyttet her er hentet fra "Hvorfor oligodendrocytter holder aksoner i live, men lett dør, 2015". Data er innsamlet av Johanne Egge Rinholm, Avdeling for anatomi, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo. Undersøkelsen er finansiert av Norges forskningsråd. Data er tilrettelagt og stilt til disposisjon i anonymisert form av NSD - Norsk senter for forskningsdata AS. Verken Johanne Egge Rinholm, Avdeling for anatomi, Det medisinske fakultet, Universitetet i Osloo, Norges forskningsråd eller NSD er ansvarlig for analysen av dataene eller de tolkninger som er gjort her."

Utleggskrav

For å sikre best mulig informasjon om bruken av data fra de forskjellige undersøkelsene, blir tilgang til data gitt under forutsetning av at NSD får tilsendt en PDF-fil av eventuelle rapporter som utarbeides på grunnlag av dataene.

Betingelser

Bestillingsskjema skal inneholde navn, institusjonstilknytning, prosjekttittel, opplysninger om finansieringskilder og postadresse. Før ev utlevering av data må taushetserklæring undertegnes.

Disclaimer

Verken Johanne Egge Rinholm, Avdeling for anatomi, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo, Norges forskningsråd eller NSD er ansvarlig for analysen av dataene eller de tolkninger som er gjort her.

Relaterte publikasjoner

Movement and Structure of Mitochondria in Oligodendrocytes and Their Myelin Sheaths

Rinholm, J. E.,  Vervaeke, K.,Tadross, M. R. Tkachuk, A. N., Kopek, B. G., Brown, T. A., Bergersen, L. H. and Clayton, D. A. (2016) Movement and Structure of Mitochondria in Oligodendrocytes and Their Myelin Sheaths. Glia 2016, 17 January. Wiley Periodicals, Inc.

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.