Datasett: Brukerprofil på et datatorg, 1994

Sammendrag

Formålet med prosjektet var å gi et sosioøkonomisk og demografisk bilde av abbonentene på Videotex-systemet, samt et bilde av selve bruken og motivene for den. Undersøkelsen fokuserer på sosioøkonomisk og demografisk sammensetning, motiv for anskaffelse, bruk og fornøydhet/misnøye.

Ønskes tilgang til selve datasettet kan dette bestilles via NSDs bestillingsskjema:  

http://www.nsd.uib.no/bestilledata/survey/

Variabelgrupper

Full tittel

Brukerprofil på et datatorg, 1994

Identifikasjonsnummer

NSD1606

Ansvarlig forfatter

Navn Tilknytning
Liv E. Osmundsen Universitetet i Oslo

Produsent

Navn Tilknytning Forkortelse Rolle
Liv E. Osmundsen Universitetet i Oslo

Opphavsrett

Copyright (C) 1994 Liv E. Osmundsen, Universitetet i Oslo

Datadistributør

Navn Tilknytning Forkortelse
Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS NSD

Versjon

Dato: 2015-07-18

Notater

Originaldata fra Liv E. Osmundsen, Universitetet i Oslo er dokumentert og tilrettelagt, første NSD-versjon.

Bibliografisk henvisning

"Brukerprofil på et datatorg, 1994". Data samlet av Liv E. Osmundsen, Universitetet i Oslo. Første NSD utgave, Bergen 2015.

Liste av nøkkelord

Emneklassifisering

Tidsperiode dekket

Start Slutt Syklus
1994 1994

Innsamlingsdato

Start Slutt Syklus
1995-01-01 1995-02-28

Land

Norge  (NO)

Geografisk omfang

Land

Analyseenhet

Individ

Univers

Medlemmer av Televerkets datatorg.

Datatype

Intervjudata

Tidsmetode

Tverrsnittstudie

Datainnsamler

Liv E. Osmundsen, Universitetet i Oslo

Utvalgsprosedyre

Bruttoutvalg: 960 personer
Nettoutvalg: 590 personer

Utvalget ble trukket tilfeldig fra medlemslister/abonnementliste til Televerkets datatorg. Det er et systematisk sannsynlighetsutr. trukket i en omgang.

Type datainnsamling

Post-enquete

Sted

Tilgangsstatus

NSD kan stille data fra "Brukerprofil på et datatorg" til disposisjon for forskning, undervisning og studenter ved bestilling.

Omfang av innsamling

1 fil(er); ulike format kan leveres.

Begrensninger

NSD kan stille data fra "Brukerprofil på et datatorg" til disposisjon for forskning, undervisning og studenter ved bestilling.

Sitatkrav

Bruker plikter å referere til produsent og distributør av dataene ved å skrive følgende i forord eller fotnote i eventuelle publikasjoner:
”(En del av) de data som er benyttet her er hentet fra ”Brukerprofil på et datatorg, 1994”. Data i anonymisert form er stilt til disposisjon av Liv E. Osmundsen gjennom Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD). Verken Liv E. Osmundsen, Universitetet i Oslo eller NSD er ansvarlig for analysen av dataene, eller de tolkninger som er gjort her.”

Utleggskrav

For å sikre best mulig informasjon om bruken av data fra de forskjellige undersøkelsene, blir tilgang til data gitt under forutsetning av at NSD får en PDF-fil av eventuelle rapporter som utarbeides på grunnlag av dataene.

Betingelser

Søknad om tilgang til data skal inneholde navn, institusjonstilknytning, prosjekttittel, opplysninger om finansieringskilder og postadresse. Før evt utlevering av data må taushetserklæring undertegnes.

Disclaimer

Verken Liv E. Osmundsen, Universitetet i Oslo eller NSD er ansvarlig for analysen av dataene eller de tolkninger som er gjort her.

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.