Datasett: Adaptive endringer ved postglasial kolonisering: genomisk isolasjon i trepigget stingsild, 2015

Last ned

Sammendrag

Denne studien omhandler adaptive endringer i polymorfe/euryhaline stingsild under koloniseringen fra havet til ferskvann.  Studien tar blant annet sikte på å oppdage utvalg av fenotyper i naturen, å søke etter signaturer av utvalget, adaptiv intogresjon, og belyse hvordan fenotyper linkes til genomisk utvikling. Fire morfer ble funnet, hvor en dominerer i havet, en i brakkvann, og en i ferskvann. I noen få innsjøer fins en fjerde uten laterale plater. Bare svake indikasjoner på tilpasning ble funnet. Populasjoner synes i stedet å ha diversifisert i fenotypiske retninger. Dette indikerer at evolusjonære begrensninger kan ha spilt en rolle i å strukturere fenotypisk variasjon mellom bestander av stingsild i ferskvann.

Variabelgrupper

Full tittel

Adaptive endringer ved postglasial kolonisering: genomisk isolasjon i trepigget stingsild, 2015

Identifikasjonsnummer

NSD2241

Ansvarlig forfatter

Navn Tilknytning
Vøllestad, Asbjørn Biologisk institutt, Universitetet i Oslo

Produsent

Navn Tilknytning Forkortelse Rolle
Vøllestad, Asbjørn Biologisk institutt, Universitetet i Oslo UiO Prosjektleder

Opphavsrett

Copyright (C) 2015 Asbjørn Vøllestad, Biologisk institutt, UiO

Sponsor/finansierende institusjon

Navn Forkortelse Rolle Bevilgning
Norges forskningsråd NFR 196639

Datadistributør

Navn Tilknytning Forkortelse
NSD - Norsk senter for forskningsdata AS NSD

Versjon

Dato: 2015-11-15

Notater

Originaldata fra Asbjørn Vøllestad, Biologisk institutt, UiO er dokumentert og tilrettelagt, første NSD-versjon.

Bibliografisk henvisning

"Adaptive endringer ved postglasial kolonisering: genomisk isolasjon i trepigget stingsild, 2015". Data samlet av Asbjørn Vøllestad, Biologisk institutt, Universitetet i Oslo. Første NSD-utgave, Bergen 2015.

Liste av nøkkelord

Emneklassifisering

Tidsperiode dekket

Start Slutt Syklus
2010 2015

Innsamlingsdato

Start Slutt Syklus
2010-04-15 2015-06-30

Land

Norge  (NO)

Geografisk omfang

Land

Geografisk enhet

Land

Analyseenhet

Annet

Univers

Trepigget stingsild i ferskvann i Norge

Datatype

Annet

Tidsmetode

Tverrsnittstudie

Datainnsamler

Vøllestad, Asbjørn, Biologisk institutt, Universitetet i Oslo  (UiO)

Utvalgsprosedyre

Studie av trepigget stingsild i 74 forskjellige ferskvann i Norge.

Type datainnsamling

Annet

Sted

Tilgangsstatus

Data er fritt tilgjengelig for nedlasting.

Omfang av innsamling

8 datafiler; ulike format kan leveres.

Begrensninger

Data er fritt tilgjengelig for nedlasting.

Sitatkrav

Bruker plikter å referere til produsent og distributør av dataene ved å skrive følgende i forord eller fotnote i eventuelle publikasjoner:
"(En del av) De data som er benyttet her er hentet fra "Adaptive endringer ved postglasial kolonisering: genomisk isolasjon i trepigget stingsild, 2015". Data er innsamlet av Asbjørn Vøllestad,  Biologisk institutt, Universitetet i Oslo. Undersøkelsen er finansiert av Norges forskningsråd. Data er tilrettelagt og stilt til disposisjon i anonymisert form av NSD - Norsk senter for forskningsdata AS. Verken Asbjørn Vøllestad, Biologisk institutt, UiO, Norges forskningsråd eller NSD er ansvarlig for analysen av dataene eller de tolkninger som er gjort her."

Utleggskrav

For å sikre best mulig informasjon om bruken av data fra de forskjellige undersøkelsene, blir tilgang til data gitt under forutsetning av at NSD får tilsendt en PDF-fil av eventuelle rapporter som utarbeides på grunnlag av dataene.

Disclaimer

Verken Asbjørn Vøllestad, Biologisk institutt, UiO, Norges forskningsråd eller NSD er ansvarlig for analysen av dataene eller de tolkninger som er gjort her.

Relatert materiell

Original datafil

Relaterte publikasjoner

Adaptation and constraint in a stickleback radiation - Journal of Evolutionary Biology 26: 2396-2414.

Artikkel av: K. L. Voje, A. B. Mazzarella, T. F. Hansen, K. Østbye, T. Klepaker, A. Bass, A. Herland, K. M. Bærum, F. Gregersen og L.A. Vøllestad

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.