Datasett: Mot 3D visualisering av arbeidedende katalysor nanoparktikler på nanoskala, 2014

Sammendrag

Forslaget tar sikte på å utvikle nye teknikker for å studere funksjonelle materialer som katalysatorer under sine arbeidsforhold. Rasjonell utforming av katalysator nanomaterialer og evnen til å identifisere og observere de aktive områdene mens de fungerer har blitt fremhevet som viktige barrierer for den fremtidige utformingen av katalysatormaterialer. Et stort utvalg teknikker brukes rutinemessig til å karakterisere katalysatormaterialer, men bare et begrenset utvalg gir direkte informasjon angående reaksjonsbetingelser som er relevant for industrielle prosesser (Weckhuysen 2009). Nye fremskritt innen metoder som benytter synkronstråling åpner for nye muligheter til å studere de elektroniske og strukturelle egenskapene til nanostrukturerte katalysatorer og å faktisk kunne «se» disse katalysatorene mens de arbeider i et realistisk miljø. Det foreslåtte prosjektet er spesielt rettet mot fremgangsmåter for utviklingen innen situ karakterisering av katalysatorer, med karakterisering av bimetall kjerne-skall-nanopartikler som valgt modellsystem.

Ønskes tilgang til selve datasettet kan dette bestilles via NSDs bestillingsskjema:  

http://www.nsd.uib.no/bestilledata/survey/

Variabelgrupper

Full tittel

Mot 3D visualisering av arbeidedende katalysor nanoparktikler på nanoskala, 2014

Identifikasjonsnummer

NSD2123

Ansvarlig forfatter

Navn Tilknytning
Dag Werner Breiby Institutt for fysikk, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Produsent

Navn Tilknytning Forkortelse Rolle
Dag Werner Breiby Institutt for fysikk, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Opphavsrett

Copyright (C) 2014 Dag Werner Breiby, Institutt for fysikk, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Sponsor/finansierende institusjon

Navn Forkortelse Rolle Bevilgning
Norges forskningsråd NFR 35369

Datadistributør

Navn Tilknytning Forkortelse
Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS NSD

Versjon

Dato: 2015-06-08

Notater

Originaldata fra Dag Werner Breiby, Institutt for fysikk, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet er dokumentert og tilrettelagt, første NSD-versjon.

Bibliografisk henvisning

"Mot 3D visualisering av arbeidedende katalysor nanoparktikler på nanoskala, 2014". Data samlet av Dag Werner Breiby, Institutt for fysikk, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. Første NSD-utgave, Bergen 2015.

Liste av nøkkelord

Emneklassifisering

Vitenskap og teknologi

Tidsperiode dekket

Start Slutt Syklus
2010-01-01 2014-05-31

Innsamlingsdato

Start Slutt Syklus
2010-01-01 2014-01-01

Land

Norge  (NO)

Geografisk omfang

Land

Analyseenhet

Annet

Univers

Data basert på synkrotroneksperiment.

Datatype

Annet

Tidsmetode

Tverrsnittstudie

Datainnsamler

Dag Werner Breiby, Institutt for fysikk, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Utvalgsprosedyre

Diffraksjonsdata fra synkrotroneksperimenter ved HASYLAB (Hamburg) og SLS (Zurich).

Type datainnsamling

Annet

Sted

Tilgangsstatus

NSD kan i samråd med prosjektleder stille data fra "Mot 3D visualisering av arbeidedende katalysor nanoparktikler på nanoskala" til disposisjon ved bestilling.

Omfang av innsamling

1 datafil(er); ulike format kan leveres.

Begrensninger

NSD kan i samråd med prosjektleder stille data fra "Mot 3D visualisering av arbeidedende katalysor nanoparktikler på nanoskala" til disposisjon ved bestilling.

Sitatkrav

Bruker plikter å referere til produsent og distributør av dataene ved å skrive følgende i forord eller fotnote i eventuelle publikasjoner:
"(En del av) De data som er benyttet her er hentet fra "Mot 3D visualisering av arbeidedende katalysor nanoparktikler på nanoskala, 2014". Data er innsamlet av Dag Werner Breiby, Institutt for fysikk, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. Undersøkelsen er finansiert av Norges forskningsråd. Data er tilrettelagt og stilt til disposisjon i anonymisert form av Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD). Verken Dag Werner Breiby, Institutt for fysikk, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Norges forskningsråd eller NSD er ansvarlig for analysen av dataene eller de tolkninger som er gjort her."

Utleggskrav

For å sikre best mulig informasjon om bruken av data fra de forskjellige undersøkelsene, blir tilgang til data gitt under forutsetning av at NSD får tilsendt en PDF-fil av eventuelle rapporter som utarbeides på grunnlag av dataene.

Betingelser

Søknad om tilgang til data skal inneholde navn, institusjonstilknytning, prosjekttittel, opplysninger om finansieringskilder og postadresse. Før evt utlevering av data må låneavtale undertegnes.

Disclaimer

Verken Dag Werner Breiby, Institutt for fysikk, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Norges forskningsråd eller NSD er ansvarlig for analysen av dataene eller de tolkninger som er gjort her.

Relaterte publikasjoner

In situ X-ray ptychography imaging of high-temperature CO2 acceptor particle agglomerates

In situ X-ray ptychography imaging of high-temperature CO2 acceptor particle agglomerates.  
Hoydalsvik, Kristin; Floystad, Jostein Bo; Zhao, Tiejun; et al. APPLIED PHYSICS LETTERS Volume: 104 Article Number: 241909 (2014)

Morphology Changes of Co Catalyst Nanoparticles at the Onset of Fischer-Tropsch Synthesis

Morphology Changes of Co Catalyst Nanoparticles at the Onset of Fischer-Tropsch Synthesis.
Hoydalsvik, Kristin; Floystad, Jostein B.; Voronov, Alexey; et al. JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY C Volume: 118 Pages: 2399-2407 (2014)

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.