Datasett: Spørreundersøkelse om religion, 2008, norsk del av ISSP

Variabel v047: Spm24 Mors deltagelse i gudstjenester og religiøse møter

Spørsmålstekst

Hvor ofte deltok din mor i gudstjenester eller religiøse møter da du var barn?

Tekst etter spørsmål

Kun ett kryss mulig

Verdier Kategorier N
1 Aldri 171
 16,1%
2 Sjeldn.enn 1g.pr.år 180
 17,0%
3 Omtrent 1-2g.pr.år 286
 27,0%
4 Flere ganger i året 166
 15,6%
5 Omtrent 1g.pr.mnd 27
 2,5%
6 2-3g.pr.mnd 46
 4,3%
7 Nesten hver uke 41
 3,9%
8 Hver uke 42
 4,0%
9 Flere ganger i uken 11
 1,0%
10 Hadde ingen 4
 0,4%
11 Vet ikke/husker ikke 87
 8,2%
Sysmiss 11

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 1061
Manglende tilfeller 11
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.