Datasett: Regioner i endring: Samspill mellom F&U-sektoren og næringsliv som drivkraft i innovasjonsdrevet regional næringsutvikling, 2007

Sammendrag

Gjennom 13 dybdeintervjuer  med ledere primært fra bedrifter som er engasjert i olje- og gassnæringen undersøker dette studiet samspillet mellom næringen og forsknings- og utdanningsinstitusjoner.

Dette prosjektet studerer ulike modeller for forsknings- og utdanningsinstitutters rolle i en innovasjonsdrevet regional næringsutvikling. Formålet er å studere mangfoldet i roller og modeller drøftet i en bred regional kontekst. Søkelyset rettes mot relasjoner og effekter av relasjoner mellom disse næringen og forsknings- og utdanningsinstituttene i regionen. Vi vil dokumentere hvilke roller disse instituttene har som idéskapere, entreprenører, kunnskapsmeglere, møtested etc. og dermed for innovasjonsdrevet regional verdiskaping og utvikling.  

Ønskes tilgang til selve datasettet kan dette bestilles via NSDs bestillingsskjema:  

http://www.nsd.uib.no/bestilledata/survey/

Variabelgrupper

Full tittel

Regioner i endring: Samspill mellom F&U-sektoren og næringsliv som drivkraft i innovasjonsdrevet regional næringsutvikling, 2007

Identifikasjonsnummer

NSD2008

Ansvarlig forfatter

Navn Tilknytning
Gjelsvik, Martin International Research Institute of Stavanger

Produsent

Navn Tilknytning Forkortelse Rolle
International Research Institute of Stavanger IRIS

Opphavsrett

Copyright (C) 2007 International Research Institute of Stavanger

Sponsor/finansierende institusjon

Navn Forkortelse Rolle Bevilgning
Norges forskningsråd NFR 171193

Datadistributør

Navn Tilknytning Forkortelse
NSD – Norsk senter for forskningsdata AS NSD

Versjon

Dato: 2013-10-01

Notater

Originaldata fra IRIS er dokumentert og tilrettelagt, første NSD-versjon.

Bibliografisk henvisning

"Regioner i endring: Samspill mellom F&U-sektoren og næringsliv som drivkraft i innovasjonsdrevet regional næringsutvikling, 2007". Data samlet av Martin Gjelsvik, International Research Institute of Stavanger. Første NSD utgave, Bergen2013.

Liste av nøkkelord

Emneklassifisering

Tidsperiode dekket

Start Slutt Syklus
2007-01-01 2007-12-01

Innsamlingsdato

Start Slutt Syklus
2007-01-01 2007-12-01

Land

Norge  (NO)

Geografisk omfang

Fylke

Analyseenhet

Individ

Univers

Dybdeintervju med ledere, primært i bedrifter som er engasjert i olje- og gassnæringen, hovedsaklig i Rogaland

Datatype

Intervjudata

Tidsmetode

Tverrsnittstudie

Datainnsamler

International Research Institute of Stavanger  (IRIS)

Utvalgsprosedyre

Bruttoutvalg: 13 personer
Nettoutvalg: 13 personer

Type datainnsamling

Personlig intervju

Sted

Tilgangsstatus

NSD kan stille til disposisjon data fra "Regioner i endring: Samspill mellom F&U-sektoren og næringsliv som drivkraft i innovasjonsdrevet regional næringsutvikling, 2007". Data er tilgjengelig for forskningsformål etter eksplisitt søknad.

Omfang av innsamling

13 fil(er); ulike format kan leveres.

Begrensninger

NSD kan stille til disposisjon data fra "Regioner i endring: Samspill mellom F&U-sektoren og næringsliv som drivkraft i innovasjonsdrevet regional næringsutvikling, 2007". Data er tilgjengelig for forskningsformål etter eksplisitt søknad.

Sitatkrav

Bruker plikter å referere til produsent og distributør av dataene ved å skrive følgende i forord eller fotnote i eventuelle publikasjoner:
”(En del av) de data som er benyttet her er hentet fra”Regioner i endring: Samspill mellom F&U-sektoren og næringsliv som drivkraft i innovasjonsdrevet regional næringsutvikling, 2007”. Undersøkelsen er finansiert av Noregs forskningsråd (NFR).  Data i anonymisert form er stilt til disposisjon av Martin Gjelsvik, International Research Institute of Stavanger gjennom NSD - Norsk senter for forskningsdata AS. Verken IRIS, NFR eller NSD er ansvarlig for analysen av dataene, eller de tolkninger som er gjort her.”

Utleggskrav

For å sikre best mulig informasjon om bruken av data fra de forskjellige undersøkelsene, blir tilgang til data gitt under forutsetning av at NSD får tilsendt tre eksemplarer, alternativt en PDF-fil, av eventuelle rapporter som utarbeides på grunnlag av dataene.

Betingelser

Søknad om tilgang til data skal inneholde navn, institusjonstilknytning, prosjekttittel, opplysninger om finansieringskilder, postadresse. Før evt utlevering av data må taushetserklæring undertegnes.

Disclaimer

Verken International Research Institute of Stavanger, Noregs forskningsråd eller NSD er ansvarlig for analysen av dataene eller de tolkninger som er gjort her.

Relaterte publikasjoner

The Role of Universities in Strengthening Local Capabilities for Innovation — A Comparative Case Study

Petter Westnesa, Sachi Hatakenakab, Martin Gjelsvika and Richard K Lesterb
Higher Education Policy (2009) 22, 483–503. doi:10.1057/hep.2009.14

The linkages of firms, universities and research institutions in innovation processes: A conceptual framework

Westnes, P. and M. Gjelsvik (2010) The linkages of firms, universities and research institutions in innovation processes: A conceptual framework. I Geenhuizen, Marina von. (red): Innovation and Energy: Structural Change and Policy Implications. Purdue University Press.

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.