Datasett: Norsk validering og utnyttelse av GOCE gravitasjonsdata, 2012

Sammendrag

De nordiske landene utgjør en nøkkelregion for undersøkelser i Earth system sciences, spesielt oseanografi og solid jord fysikk. Klimaet i det nordiske området er sterkt influert av havstrømmer fra Nord-Atlanteren. En detaljert beskrivelse av strømningene er viktig for å få bedre forståelse av regional og beslektede globale klima mekanismer. En avgjørende faktor for undersøkelsene er detaljert kunnskap om marine geoider, horisontal overflates gjennomsnittlige havnivå hvorfra den tidsgjennomsnittlige havoverflaten avviker på grunn av statiske komponenter av havstrømmer. 17.mars 2009 lanserte Den europeiske romfartsorganisasjonen (ESA) sin første Earth Explorer Core Mission, den svært sofistikerte og dedikerte gravitasjonssatelitten GOCE. Oppdraget går ut på å levere homogen informasjon om statiske geoider med en enestående presisjon og romlig fasthet.  

Ønskes tilgang til selve datasettet kan dette bestilles via NSDs bestillingsskjema:  

http://www.nsd.uib.no/bestilledata/survey/

Variabelgrupper

Full tittel

Norsk validering og utnyttelse av GOCE gravitasjonsdata, 2012

Identifikasjonsnummer

NSD2021

Ansvarlig forfatter

Navn Tilknytning
Pettersen, Bjørn Ragnvald Institutt for matematiske realfag og teknologi, Universitetet for miljø- og biovitenskap

Produsent

Navn Tilknytning Forkortelse Rolle
Pettersen, Bjørn Ragnvald Institutt for matematiske realfag og teknologi, Universitetet for miljø- og biovitenskap NMBU Prosjektleder

Opphavsrett

Copyright (C) 2012 Bjørn Ragnvald Pettersen, NMBU

Sponsor/finansierende institusjon

Navn Forkortelse Rolle Bevilgning
Norges forskningsråd NFR 197635

Datadistributør

Navn Tilknytning Forkortelse
NSD – Norsk senter for forskningsdata AS NSD

Versjon

Dato: 2015-01-07

Notater

Originaldata fra Bjørn Ragnvald Pettersen, institutt for matematiske realfag og teknologi, Universitetet for miljø- og biovitenskap er dokumentert og tilrettelagt, første NSD-versjon.

Bibliografisk henvisning

"Norsk validering og utnyttelse av GOCE gravitasjonsdata, 2012". Data samlet av Bjørn Ragnvald Pettersen, institutt for matematiske realfag og teknologi, Universitetet for miljø- og biovitenskap. Første NSD-utgave, Bergen 2015.

Liste av nøkkelord

Emneklassifisering

Vitenskap og teknologi

Tidsperiode dekket

Start Slutt Syklus
2010-07-01 2012-12-31

Innsamlingsdato

Start Slutt Syklus
2010-07-01 2012-12-31

Land

Norge  (NO)

Geografisk omfang

Land

Analyseenhet

Annet

Datatype

Eksperimentdata

Tidsmetode

Tverrsnittstudie

Datainnsamler

Pettersen, Bjørn Ragnvald, Prosjektleder  (NMBU)

Utvalgsprosedyre

Gravitasjonsdata fra satelitten GOCE.

Type datainnsamling

Annet

Sted

Tilgangsstatus

NSD kan i samråd med prosjektleder stille data fra "Norsk validering og utnyttelse av GOCE gravitasjonsdata, 2012" til disposisjon ved bestilling.

Begrensninger

NSD kan i samråd med prosjektleder stille data fra "Norsk validering og utnyttelse av GOCE gravitasjonsdata, 2012" til disposisjon ved bestilling.

Sitatkrav

Bruker plikter å referere til produsent og distributør av dataene ved å skrive følgende i forord eller fotnote i eventuelle publikasjoner:
"(En del av) De data som er benyttet her er hentet fra "Norsk validering og utnyttelse av GOCE gravitasjonsdata, 2012". Data er innsamlet av Bjørn Ragnvald Pettersen, NMBU. Undersøkelsen er finansiert av Norges forskningsråd. Data er tilrettelagt og stilt til disposisjon i anonymisert form av NSD – Norsk senter for forskningsdata AS. Verken Bjørn Ragnvald Pettersen, NMBU, Norges forskningsråd eller NSD er ansvarlig for analysen av dataene eller de tolkninger som er gjort her."

Utleggskrav

For å sikre best mulig informasjon om bruken av data fra de forskjellige undersøkelsene, blir tilgang til data gitt under forutsetning av at NSD får tilsendt en PDF-fil av eventuelle rapporter som utarbeides på grunnlag av dataene.

Betingelser

Søknad om tilgang til data skal inneholde navn, institusjonstilknytning, prosjekttittel, opplysninger om finansieringskilder og postadresse. Før evt utlevering av data må låneavtale undertegnes.

Disclaimer

Verken Bjørn Ragnvald Pettersen, NMBU, Norges forskningsråd eller NSD er ansvarlig for analysen av dataene eller de tolkninger som er gjort her.

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.