Datasett: Vanlige norske språkressurser og teknologisk infrastruktur, 2011

Sammendrag

ESFRI-prosjektet vanlige norske språkressurser og teknologisk infrastruktur (CLARIN) er et storstilt europeisk samarbeid for å skape, koordinere og gjøre språkressurser og teknologi tilgjengelig og lettere å bruke. Den planlagte forskningen innenfor infrastruktur vil fungere som en eVitenskaplig megler som tilbyr web-tjenester for katalogisering, søking, filtrering, behandling, reformatering, og visualisering av språklig informasjon på mange måter. Det foreliggende forslaget krever et nasjonalt støttetiltak under navnet NO-CLARIN, med et mål om å styrke norsk deltakelse i dagens forberedende fase av CLARIN-prosjektet, for å fremme norsk deltakelse i byggings- og utnyttelsesfasen av CLARIN som starter etter 2010. NO-CLARAIN vil åpne for norsk deltakelse i aktuelle CLARIN aktiviteter, danne et forum for norsk språkrelatert forskningsinfrastruktur som kan relateres til CLARIN, undersøke mulighetene for å etablere infrastruktursentre koblet til CLARIN sitt rutenett, legge grunnlaget for en prosjektsøknad og spre informasjon om infrastrukturstatus, planer og muligheter til relevante målgrupper.

Ønskes tilgang til selve datasettet kan dette bestilles via NSDs bestillingsskjema:  

http://www.nsd.uib.no/bestilledata/survey/

Variabelgrupper

Full tittel

Vanlige norske språkressurser og teknologisk infrastruktur, 2011

Identifikasjonsnummer

NSD1988

Ansvarlig forfatter

Navn Tilknytning
Smedt, Koenraad de Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier, UiB

Produsent

Navn Tilknytning Forkortelse Rolle
Smedt, Koenraad de Det humanistiske fakultet, UiB

Opphavsrett

Copyright (C) 2011 Koenraad de Smedt, Det humanistiske fakultet, UiB

Sponsor/finansierende institusjon

Navn Forkortelse Rolle Bevilgning
Norges forskningsråd NFR 201987

Datadistributør

Navn Tilknytning Forkortelse
NSD – Norsk senter for forskningsdata AS NSD

Versjon

Dato: 2014-01-27

Notater

Originaldata fra Koenraad de Smedt, Det humanistiske fakultet, UiB er dokumentert og tilrettelagt, første NSD-versjon.

Bibliografisk henvisning

Vanlige norske språkressurser og teknologisk infrastruktur, 2011. Data samlet av Koenraad de Smedt, Det humanistiske fakultet, UiB. Første NSD-utgave, Bergen 2014.

Liste av nøkkelord

Emneklassifisering

Tidsperiode dekket

Start Slutt Syklus
2010 2011

Innsamlingsdato

Start Slutt Syklus
2010-01-01 2011-01-31

Land

Norge  (NO)

Geografisk omfang

Land

Analyseenhet

Annet

Datatype

Annet

Tidsmetode

Tverrsnittstudie

Datainnsamler

Buvik, Per, Det humanistiske fakultet, Universitetet i Bergen

Type datainnsamling

Annet

Sted

Tilgangsstatus

NSD kan stille til disposisjon data fra "Vanlige norske språkressurser og teknologisk infrastruktur, 2011". Data er tilgjengelig for forskningsformål etter eksplisitt søknad.

Omfang av innsamling

1 datafil; ulike format kan leveres.

Begrensninger

NSD kan stille til disposisjon data fra "Vanlige norske språkressurser og teknologisk infrastruktur, 2011". Data er tilgjengelig for forskningsformål etter eksplisitt søknad.

Sitatkrav

Bruker plikter å referere til produsent og distributør av dataene ved å skrive følgende i forord eller fotnote i eventuelle publikasjoner:
"(En del av) De data som er benyttet her er hentet fra "Vanlige norske språkressurser og teknologisk infrastruktur, 2011". Data er innsamlet av Koenraad de Smedt, Det humanistiske fakultet, UiB. Undersøkelsen er finansiert av Norges forskningsråd. Data er tilrettelagt og stilt til disposisjon i anonymisert form av NSD - Norsk senter for forskningsdata AS. Verken Koenraad de Smedt, Det humanistiske fakultet, UiB, Norges forskningsråd eller NSD er ansvarlig for analysen av dataene eller de tolkninger som er gjort her."

Utleggskrav

For å sikre best mulig informasjon om bruken av data fra de forskjellige undersøkelsene, blir tilgang til data gitt under forutsetning av at NSD får tilsendt en PDF-fil av eventuelle rapporter som utarbeides på grunnlag av dataene.

Betingelser

Søknad om tilgang til data skal inneholde navn, institusjonstilknytning, prosjekttittel, opplysninger om finansieringskilder, postadresse. Før evt utlevering av data må låneavtale undertegnes.

Disclaimer

Verken Koenraad de Smedt, Det humanistiske fakultet, UiB, Norges forskningsråd eller NSD er ansvarlig for analysen av dataene eller de tolkninger som er gjort her.

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.