Datasett: Moderne bioteknologi, datapersonvern, NSDs Europaundersøkelse 1996

Last ned

Sammendrag

Undersøkelsen var en parallellundersøkelse til Standard Eurobarometer 46.1, og ble gjennomført etter samme opplegg og i samme tidsperiode som i EU-landene. Data fra Norge inngår også i det integrerte datasettet som er blitt stilt til disposisjon for forskningsmiljøene verden over.

Standard Eurobarometer er intervjuundersøkelser som blir administrert og finansiert av EU kommisjonen, og har som formål å skaffe informasjon om sosiale, økonomiske og politiske forhold i medlemslandene. Alle Standard Eurobarometer inneholder trendspørsmål om befolkningens kunnskap om og holdninger til EU og integrasjonsprosessen i Europa.

I perioden 1990-1996 hadde NSD tillatelse fra EU til å gjennomføre undersøkelsene i Norge, og i alt ble 12 undersøkelser gjennomført.

Denne undersøkelsen har moderne bioteknologi og datapersonvern som emner.

Variabelgrupper

Full tittel

Moderne bioteknologi, datapersonvern, NSDs Europaundersøkelse 1996

Identifikasjonsnummer

NSD0934

Ansvarlig forfatter

Navn Tilknytning
Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS NSD

Produsent

Navn Tilknytning Forkortelse Rolle
Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS NSD Dataprodusent

Opphavsrett

Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS

Datadistributør

Navn Tilknytning Forkortelse
Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS NSD

Serienavn

NSDs Europaundersøkelser

Serieinformasjon

Europakommisjonen har fra 1971 utført Eurobarometer i medlemslandene i EU. I periodene 1990-1996 og 1999-2002 gjennomførte NSD utvalgte deler av disse undersøkelsene også i Norge.

Versjon

Dato: 2008-10-28

Notater

Orginaldata fra Nielsen Norge AS er dokumentert og tilrettelagt, andre NSD-utgave.

Bibliografisk henvisning

"Moderne bioteknologi, datapersonvern", NSDs Europaundersøkelse 1996, norsk utgave av Eurobarometer 46.1. 2. NSD-utgave, NSD Bergen 2008.

Liste av nøkkelord

Emneklassifisering

Tidsperiode dekket

Start Slutt Syklus
1996 1996

Innsamlingsdato

Start Slutt Syklus
1996 1996

Land

Norge  (NO)

Geografisk omfang

Land

Geografisk enhet

Fylke

Analyseenhet

Individ

Univers

Befolkningen 15 år og eldre

Datatype

Intervjudata

Tidsmetode

Tverrsnittstudie

Datainnsamler

Nielsen Norge AS

Utvalgsprosedyre

Random route. Nettoutvalg: 966

Type datainnsamling

Personlig intervju

Sted

Tilgangsstatus

Data er fritt tilgjengelig for forskere og studenter innen universitets- og høyskolesektoren.

Omfang av innsamling

En datafil; ulike oppsett kan leveres.

Begrensninger

Data er fritt tilgjengelig for forskere og studenter innen universitets- og høyskolesektoren.

Sitatkrav

Bruker plikter å referere til produsent og distributør av dataene f.eks. ved å skrive følgende:  
"(En del av) de data som er benyttet i denne publikasjonen er hentet fra undersøkelsen "Moderne bioteknologi, datapersonvern" NSDs Europaundersøkelse 1996, norsk utgave av Eurobarometer 46.1. Data i anonymisert form er stilt til disposisjon gjennom Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD). Nielsen Norge AS er ansvarlig for innsamlingen av dataene i denne undersøkelsen. Verken Nielsen Norge AS eller NSD er ansvarlig for analysen av dataene eller de tolkninger som er gjort her."

Utleggskrav

For å sikre best mulig informasjon om bruken av data fra de forskjellige undersøkelser, blir tilgang til data gitt under forutsetning av at NSD får tilsendt tre eksemplarer, alternativt en PDF-fil, av eventuelle rapporter som utarbeides på grunnlag av dataene.

Disclaimer

Verken Nielsen Norge AS eller NSD er ansvarlig for analysen av dataene eller de tolkninger som er gjort her.

Relatert materiell

Spørreskjema "Eurobarometer 46.1 (-Høst 1996-)"

Relaterte studier

Bioteknologi, informasjonsteknologi, NSDs Europaundersøkelse 2002

Bioteknologi, NSDs Europaundersøkelse 1999

Bioteknologi, NSDs Europaundersøkelse 1993

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.