Datasett: MARICE Prosjektet, 2013

Sammendrag

MARICE Prosjektet var et flerårig samarbeid mellom industri, institutter og akademia for å studere sjøsprøyt ising, eller 'maritim ising'. Når vind og høye bølger pisker sjøsprøyt på et skip eller rigg, kan den resulterende opphopning av is utgjøre en risiko for sikkerheten til skipet og dets mannskap, og svekker deres evne til å operere effektivt.

De viktigste formålene med prosjektet var å studere isdannelse i arktiske værforhold med vitenskapelige eksperimenter, for å modellere denne prosessen ved hjelp av fysisk realistiske simuleringer, og for å få observasjoner av sjøsprøyt ising på faktiske fartøy. Målene inkluderte også å få en bedre forståelse av maritim ising og å oversette denne kunnskapen til retningslinjer og anbefalinger for fartøyets design og drift, herunder beredskap.

Ønskes tilgang til selve datasettet kan dette bestilles via NSDs bestillingsskjema:  

http://www.nsd.uib.no/bestilledata/survey/

Variabelgrupper

Full tittel

MARICE Prosjektet, 2013

Identifikasjonsnummer

NSD2117

Ansvarlig forfatter

Navn Tilknytning
Horn, Agnes Marie Det Norske Veritas Research AS

Produsent

Navn Tilknytning Forkortelse Rolle
Horn, Agnes Marie Det Norske Veritas Research AS

Opphavsrett

Copyright (C) 2013 Det Norske Veritas AS

Sponsor/finansierende institusjon

Navn Forkortelse Rolle Bevilgning
Norges forskningsråd NFR 193184

Datadistributør

Navn Tilknytning Forkortelse
NSD - Norsk senter for forskningsdata AS NSD

Versjon

Dato: 2015-02-28

Notater

Originaldata fra Agnes Marie Horn, Det Norske Veritas Research AS er dokumentert og tilrettelagt, første NSD-versjon.

Bibliografisk henvisning

"MARICE Prosjektet, 2013". Data samlet av Det Norske Veritas Research AS. Første NSD-utgave, Bergen 2015.

Liste av nøkkelord

Emneklassifisering

Tidsperiode dekket

Start Slutt Syklus
2009-01-01 2013-12-01

Innsamlingsdato

Start Slutt Syklus
2009-01-01 2013-12-01

Land

Norge  (NO)

Geografisk omfang

Land

Analyseenhet

Prosess

Univers

Maritim ising

Datatype

Annet

Tidsmetode

Tidsserie

Datainnsamler

Det Norske Veritas Research AS  (DNV)

Utvalgsprosedyre

Innsamling av eksperimentelle data om forekomst og kjennetegn ved sjøsprøyt, om tiden det tar spray å fryse (eller ikke) i virkelige forhold, og effekten av overtrekk for å minimere dannelsen av maritim ising.

Type datainnsamling

Annet

Sted

Tilgangsstatus

NSD kan stille data fra "MARICE Prosjektet, 2013" til disposisjon etter 01.01.2019. Data blir frigjort for forskningsformål (inkludert phd og masteroppgaver) ved bestilling.

Omfang av innsamling

3282 datafiler; ulike format kan leveres.

Begrensninger

NSD kan stille data fra "MARICE Prosjektet, 2013" til disposisjon etter 01.01.2019. Data blir frigjort for forskningsformål (inkludert phd og masteroppgaver) ved bestilling.

Sitatkrav

Bruker plikter å referere til produsent og distributør av dataene ved å skrive følgende i forord eller fotnote i eventuelle publikasjoner:
"(En del av) De data som er benyttet her er hentet fra "MARICE Prosjektet, 2013". Data er innsamlet av Agnes Marie Horn, Det Norske Veritas Research AS. Undersøkelsen er finansiert av Norges forskningsråd. Data er tilrettelagt og stilt til disposisjon i anonymisert form av NSD - Norsk senter for forskningsdata AS. Verken Agnes Marie Horn, Det Norske Veritas Research AS, Norges forskningsråd eller NSD er ansvarlig for analysen av dataene eller de tolkninger som er gjort her."

Utleggskrav

For å sikre best mulig informasjon om bruken av data fra de forskjellige undersøkelsene, blir tilgang til data gitt under forutsetning av at NSD får tilsendt en PDF-fil av eventuelle rapporter som utarbeides på grunnlag av dataene.

Betingelser

Søknad om tilgang til data skal inneholde navn, institusjonstilknytning, prosjekttittel, opplysninger om finansieringskilder og postadresse. Før evt utlevering av data må låneavtale undertegnes.

Disclaimer

Verken Agnes Marie Horn, Det Norske Veritas Research AS, Norges forskningsråd eller NSD er ansvarlig for analysen av dataene eller de tolkninger som er gjort her.

Relaterte publikasjoner

MarIce - Project Summary

DNV Report No.: 2014-0096 Revision No. 1  
2013 Det Norske Veritas AS

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.