Datasett: Hydrogenlagring i nye bor-baserte blandinger, 2013

Sammendrag

Et stort problem hva angår introduksjonen av hydrogen som en energibærer i det globale energisystemet er effektiv lagring av hydrogen. Komplekse hydrider basert på bor er lovende sammen med hydrogen innhold over 10 wt% hydrogen. Sentrale problemstillinger i dette prosjektet er syntese og karakterisering av nye akali-overgangsmetall borohydrider, ofte kalt blandet borohydrider. Et gjennombrudd vil være spesielt viktig for kjøretøy.  

Data er presentert i flere publikasjoner og er tilgjengelig gjennom tidsskriftenes nettsider.

Variabelgrupper

Full tittel

Hydrogenlagring i nye bor-baserte blandinger, 2013

Identifikasjonsnummer

NSD2154

Ansvarlig forfatter

Navn Tilknytning
Hauback, Bjørn C. Institutt for energiteknikk

Produsent

Navn Tilknytning Forkortelse Rolle
Hauback, Bjørn C. Institutt for energiteknikk IFE Prosjektleder

Opphavsrett

Copyright (C) 2013 Bjørn C.Hauback, Institutt for energiteknikk

Sponsor/finansierende institusjon

Navn Forkortelse Rolle Bevilgning
Norges forskningsråd NFR 197756

Datadistributør

Navn Tilknytning Forkortelse
Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS NSD

Versjon

Dato: 2015-01-28

Notater

Originaldata fra Bjørn C.Hauback, Institutt for energiteknikk er dokumentert og tilrettelagt, første NSD-versjon.

Bibliografisk henvisning

"Hydrogenlagring i nye bor-baserte blandinger, 2013". Data samlet av Bjørn C.Hauback, Institutt for energiteknikk. Første NSD-utgave, Bergen 2015.

Liste av nøkkelord

Emneklassifisering

Vitenskap og teknologi

Tidsperiode dekket

Start Slutt Syklus
2010-07-01 2013-11-30

Innsamlingsdato

Start Slutt Syklus
2010-07-01 2013-11-30

Land

Norge  (NO)

Geografisk omfang

Land

Analyseenhet

Annet

Datatype

Eksperimentdata

Tidsmetode

Tverrsnittstudie

Datainnsamler

Hauback, Bjørn C., Institutt for energiteknikk  (IFE)

Type datainnsamling

Annet

Sted

Relaterte publikasjoner

In situ high pressure NMR study of the direct synthesis of LiAlH4

Humphries, T., Birkmere, D., Hauback, B.C., McGrady, G.S., Jensen, C.M.: In situ high pressure NMR studies of the direct synthesis of LiAlH4. J. Mater. Chem. A. (2013) 1, 2974-2977

In situ high pressure NMR study of the direct synthesis of NaAlH4

Humphries, T., Birkmere, D., Hauback, B.C., McGrady, G.S., Jensen, C.M.: In-situ high pressure NMR study of the direct synthesis of NaAlH4. Phys. Chem. Chem. Phys. (2013) 15, 6179-6181.

Regeneration of sodium alanate studied by powder in situ neutron and synchrotron X-ray diffraction

Humphries, T.D., Makepeace, J.W., Hino, S., David, W.I.F., Hauback, B.C.: Regeneration of NaAlH4 studied by in situ powder neutron and synchrotron X-ray diffraction. J. Mater. Chem. A (2014) 2, 16594-16600

Reversible Hydrogenation Studies of NaBH4 Milled with Ni Containing Additives

Humphries, T., Kalantzopooulos, G., Llamas-Jansa, I., Olsen, J.E., Hauback, B.C.: Reversible hydrogenation studies of NaBH4 milled with Ni containing additives. J. Phys. Chem. C (2013) 117, 6060-6065.

Crystal structure and in situ decomposition of Eu(BH4)2 and Sm(BH4)2

Humphries, T.D., Ley, M.B, Frommen, C., Munroe, K.T., Jensen, T.R., Hauback, B.C.: Crystal structure and in situ decomposition of Eu(BH4)2 and Sm(BH4)2. J. Mater. Chem. A (2015) 3, 691-698

Effect of chloride substitution on the order–disorder transition in NaBH4 and Na11BD4

Olsen, J.E., Karen, P., Sørby, M.H., Hauback, B.C.: Effect of chloride substitution on the order – disorder transition in NaBH4 and Na11BD4. J. Alloys Compd. (2014) 587, 374-379

Crystal structures and properties of solvent-free LiYb(BH4)42xClx, Yb(BH4)3 and Yb(BH4)22xClx

Olsen, J.E., Frommen, C., Sørby, M.H., Hauback. B.C.: Crystal structures of solvent-free LiYb(BH4)4-xClx, Yb(BH4)3 and Yb(BH4)2-xClx. RSC Advances (2013) 3, 10764-10774

Structure and thermal properties of composites with RE-borohydrides (RE ¼ La, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Tb, Er, Yb or Lu) and LiBH4

Olsen, J.E., Frommen, C., Jensen, T.R., Riktor, M.D., Sørby, M.H., Hauback, B.C.: Structure and thermal properties of composites with RE-borohydrides (RE = La, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Tb, Er, Yb or Lu) and LiBH4. RSC Advances (2014) 4, 1570-1582

Structural Changes Observed during the Reversible Hydrogenation of Mg(BH4)2 with Ni-Based Additives

Saldan, I., Hino, S., Humphries, T., Zavorotynska, O., Chong, M., Jensen, C.M., Deledda, S., Hauback, B.C.: Structural changes observed during the reversible hydrogenation of Mg(BH4)2 with Ni-based additives. J. Phys. Chem. C (2014) 118, 23376-23384

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.