Datasett: Varmflekk rift-interaksjon og geokjemi av Nord-Atlanter mantelen: Ægir-ryggens "hull" i Islandvarmflekken, 2014

Sammendrag

Det magmafattige bassenget formet av den inaktive Aegir-ryggen er et stort gap i det Nord-Atlantiske vulkanske feltet - dannet av Islandvarmflekken. Vidvinklede seismiske data viser at Ægir-ryggen begynte å utvikle moderat tykk skorpe (8-11 km) de første 2-4 Myr spredningene: men magmaproduksjonen ble svakere og formet 3,5-6km tykk skorpe for de resterende spredningene. Denne svake eller ikke-eksisterende varmflekk-innflytelsen, til tross for omfattende vulkanvirksomhet i nærheten, gir en unik mulighet til å lære om dynamikken til varmflekk rift-interaksjonen.  

Ønskes tilgang til selve datasettet kan dette bestilles via NSDs bestillingsskjema:  

http://www.nsd.uib.no/bestilledata/survey/

Variabelgrupper

Full tittel

Varmflekk rift-interaksjon og geokjemi av Nord-Atlanter mantelen: Ægir-ryggens "hull" i Islandvarmflekken, 2014

Identifikasjonsnummer

NSD2151

Ansvarlig forfatter

Navn Tilknytning
Mjelde, Rolf Institutt for geovitenskap, UiB

Produsent

Navn Tilknytning Forkortelse Rolle
Mjelde, Rolf Institutt for geovitenskap, UiB UiB Prosjektleder

Opphavsrett

Copyright (C) 2014 Rolf Mjelde, Institutt for geovitenskap, UiB

Sponsor/finansierende institusjon

Navn Forkortelse Rolle Bevilgning
Norges forskningsråd NFR 197152

Datadistributør

Navn Tilknytning Forkortelse
Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS NSD

Versjon

Dato: 2015-02-05

Notater

Orginaldata fra Rolf Mjelde, Institutt for geovitenskap, UiB er dokumentert og tilrettelagt, første NSD-versjon.

Bibliografisk henvisning

"Varmflekk rift-interaksjon og geokjemi av Nord-Atlanter mantelen: Ægir-ryggens "hull" i Islandvarmflekken, 2014". Data samlet av Rolf Mjelde, Institutt for geovitenskap, UiB. Første NSD-utgave, Bergen 2015.

Liste av nøkkelord

Emneklassifisering

Tidsperiode dekket

Start Slutt Syklus
2010-05-01 2014-07-15

Innsamlingsdato

Start Slutt Syklus
2010-05-01 2014-07-15

Land

Norge  (NO)

Geografisk omfang

Land

Analyseenhet

Annet

Datatype

Eksperimentdata

Tidsmetode

Tverrsnittstudie

Datainnsamler

Mjelde, Rolf, Senter for Geobiology  (UiB)

Utvalgsprosedyre

Marin-seismiske data, både zero-offset og vidvinkel data. Seismiske data er i segy-format, navigasjonsdata er i ukooa format. Hvert instrument tok opp fire kanaler, lagret i separate filer. Kanal 1, 2 og 3 er fra ortogonalt montert 3-komponent seismometeropptak:  
C.1: Vertikal
C.2: Horisontal1
C.3: Horisontal2
C.4: Hydrofon

Filnavnene følger denne konvensjonen (eksempel):  p01.obs10.1.sgy (Profile.obs.channel)

Navigasjonsdata: p01.ukooa,  p02.ukooa

Instrumentstedene har blitt flyttet langs linjen på havbunnen basert på direkte ankomsttider. Instrumentlokasjon er vist ved A1 eller A2 i de første to kolonnene, OBS-nummer der shot-nummeret er.  

S1 og S2 indikerer henholdsvis første og andre profil.

Type datainnsamling

Annet

Sted

Tilgangsstatus

NSD kan i samråd med prosjektleder stille data fra "Varmflekk rift-interaksjon og geokjemi av Nord-Atlanter mantelen: Ægir-ryggens "hull" i Islandvarmflekken, 2014".

Omfang av innsamling

189 datafil(er); ulike format kan leveres.

Begrensninger

NSD kan i samråd med prosjektleder stille data fra "Varmflekk rift-interaksjon og geokjemi av Nord-Atlanter mantelen: Ægir-ryggens "hull" i Islandvarmflekken, 2014" til disposisjon ved bestilling.

Sitatkrav

Bruker plikter å referere til produsent og distributør av dataene ved å skrive følgende i forord eller fotnote i eventuelle publikasjoner:
"(En del av) De data som er benyttet her er hentet fra "NSD kan i samråd med prosjektleder stille data fra "Varmflekk rift-interaksjon og geokjemi av Nord-Atlanter mantelen: Ægir-ryggens "hull" i Islandvarmflekken, 2014" til disposisjon ved bestillin". Data er innsamlet av Rolf Mjelde, Institutt for geovitenskap, UiB. Undersøkelsen er finansiert av Norges forskningsråd. Data er tilrettelagt og stilt til disposisjon i anonymisert form av Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD). Verken Rolf Mjelde, Institutt for geovitenskap, UiB, Norges forskningsråd eller NSD er ansvarlig for analysen av dataene eller de tolkninger som er gjort her."

Utleggskrav

For å sikre best mulig informasjon om bruken av data fra de forskjellige undersøkelsene, blir tilgang til data gitt under forutsetning av at NSD får tilsendt en PDF-fil av eventuelle rapporter som utarbeides på grunnlag av dataene.

Betingelser

Søknad om tilgang til data skal inneholde navn, institusjonstilknytning, prosjekttittel, opplysninger om finansieringskilder og postadresse. Før evt utlevering av data må låneavtale undertegnes.

Disclaimer

Verken Rolf Mjelde, Institutt for geovitenskap, UiB, Norges forskningsråd eller NSD er ansvarlig for analysen av dataene eller de tolkninger som er gjort her.

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.