Datasett: Påstander om helse og vitenskapelig kunnskap: En studie av hvordan helsestudenter, deres lærere, og avisjournalister relaterer seg til påstander om helse i samfunnet, 2006.

Sammendrag

Tilbøyelighet til å uttrykke helserelaterte påstander synes å være økende i moderne samfunn, men ikke alle slike påstander er vitenskapelig basert. I tillegg har mediene blitt en viktig kilde til slik informasjon. Dette prosjektet tar sikte på å studere hvordan studenter innen helsefag, deres lærere og journalister forholder seg til  
påstander om helse i samfunnet. Fire separate undersøkelser ble gjennomført i perioden 2000-2006.

Ønskes tilgang til selve datasettet kan dette bestilles via NSDs bestillingsskjema:  

http://www.nsd.uib.no/bestilledata/survey/

Variabelgrupper

Full tittel

Påstander om helse og vitenskapelig kunnskap: En studie av hvordan helsestudenter, deres lærere, og avisjournalister relaterer seg til påstander om helse i samfunnet, 2006.

Identifikasjonsnummer

NSD1017

Ansvarlig forfatter

Navn Tilknytning
Pettersen, Sverre Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo

Produsent

Navn Tilknytning Forkortelse Rolle
Pettersen, Sverre Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo Prosjektleder

Opphavsrett

Copyright (C) 2006 Sverre Pettersen, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo

Datadistributør

Navn Tilknytning Forkortelse
Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS NSD

Versjon

Dato: 2015-06-09

Notater

Originaldata fra Sverre Pettersen, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo er dokumentert og tilrettelagt, første NSD-versjon.

Bibliografisk henvisning

"Påstander om helse og vitenskapelig kunnskap: En studie av hvordan helsestudenter, deres lærere, og avisjournalister relaterer seg til påstander om helse i samfunnet, 2006". Data samlet av Sverre Pettersen, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo. Første NSD utgave, Bergen 2015.

Liste av nøkkelord

Emneklassifisering

Tidsperiode dekket

Start Slutt Syklus
2000 2006

Land

Norge  (NO)

Geografisk omfang

Land

Analyseenhet

Individ

Univers

Helsestudenter, deres lærere, og avisjournalister innen helse.

Datatype

Intervjudata

Tidsmetode

Tverrsnittstudie

Datainnsamler

Pettersen, Sverre, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo

Utvalgsprosedyre

Utvalget ble trukket blant helsestudenter, deres lærere, og avisjournalister innen helse.

Type datainnsamling

Post-enquete

Sted

Tilgangsstatus

NSD kan stille data fra "Påstander om helse og vitenskapelig kunnskap: En studie av hvordan helsestudenter, deres lærere, og avisjournalister relaterer seg til påstander om helse i samfunnet, 2006" til disposisjon for forskning, undervisning og studenter ved bestilling.

Omfang av innsamling

Tre fil(er); ulike format kan leveres.

Begrensninger

NSD kan stille data fra "Påstander om helse og vitenskapelig kunnskap: En studie av hvordan helsestudenter, deres lærere, og avisjournalister relaterer seg til påstander om helse i samfunnet, 2006" til disposisjon for forskning, undervisning og studenter ved bestilling.

Sitatkrav

Bruker plikter å referere til produsent og distributør av dataene ved å skrive følgende i forord eller fotnote i eventuelle publikasjoner:  
”(En del av) de data som er benyttet her er hentet fra "Påstander om helse og vitenskapelig kunnskap: En studie av hvordan helsestudenter, deres lærere, og avisjournalister relaterer seg til påstander om helse i samfunnet, 2006". Data i anonymisert form er stilt til disposisjon av Sverre Pettersen, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo gjennom Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD). Verken Sverre Pettersen, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo eller NSD er ansvarlig for analysen av dataene, eller de tolkninger som er gjort her.”

Utleggskrav

For å sikre best mulig informasjon om bruken av data fra de forskjellige undersøkelsene, blir tilgang til data gitt under forutsetning av at NSD får tilsendt en PDF-fil av eventuelle rapporter som utarbeides på grunnlag av dataene.

Betingelser

Bestillingsskjema skal inneholde navn, institusjonstilknytning, prosjekttittel, opplysninger om finansieringskilder og postadresse. Før ev utlevering av data må taushetserklæring undertegnes.

Disclaimer

Verken Sverre Pettersen, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo eller NSD er ansvarlig for analysen av dataene, eller de tolkninger som er gjort her.

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.