Datasett: Genomikktilpasning til miljøendringer i to ville fuglebestander, 2012

Sammendrag

Dette prosjektet har hatt som mål å utvikle en custom SNP array for genotype-phenotype mapping samt å forstå hvordan seleksjon påvirker genomet. DNA-prøver er fra blodprøver tatt fra gråspurv under feltarbeid. Data kommer fra fire ulike øyer på Helgelandskysten som er en del av en langtidsstudie på gråspurv. To andre NFR prosjekt har vært med på å generere disse data: "The Genetic Basis of Response to Selection in Natural Bird Populations - Insight from State-of-the-Art Genomics Analyses” (191847) og “The Effect of Population Size on Short-Term Rates of Evolution in Natural Populations” (221956).  

Ønskes tilgang til selve datasettet kan dette bestilles via NSDs bestillingsskjema:  

http://www.nsd.uib.no/bestilledata/survey/

Variabelgrupper

Full tittel

Genomikktilpasning til miljøendringer i to ville fuglebestander, 2012

Identifikasjonsnummer

NSD2348

Ansvarlig forfatter

Navn Tilknytning
Husby, Arild Senter for biodiversitetsdynamikk, Institutt for biologi, NTNU
Jensen, Henrik Senter for biodiversitetsdynamikk, Institutt for biologi, NTNU

Produsent

Navn Tilknytning Forkortelse Rolle
Husby, Arild Senter for biodiversitetsdynamikk, Institutt for biologi, NTNU CBD, NTNU Prosjektleder
Jensen, Henrik Senter for biodiversitetsdynamikk, Institutt for biologi, NTNU CBD, NTNU Prosjektleder

Opphavsrett

Copyright (C) 2012 Arild Husby & Henrik Jensen, Senter for biodiversitetsdynamikk, Institutt for biologi, NTNU

Sponsor/finansierende institusjon

Navn Forkortelse Rolle Bevilgning
Norges forskningsråd NFR 191847
Norges forskningsråd NFR 191847
Norges forskningsråd NFR 191847

Datadistributør

Navn Tilknytning Forkortelse
NSD – Norsk senter for forskningsdata AS NSD

Versjon

Dato: 2016-09-08

Notater

Originaldata fra Arild Husby & Henrik Jensen, Senter for biodiversitetsdynamikk, Institutt for biologi, NTNU er dokumentert og tilrettelagt, første NSD-versjon.

Bibliografisk henvisning

"Genomikktilpasning til miljøendringer i to ville fuglebestander, 2012". Data samlet av Arild Husby & Henrik Jensen, Senter for biodiversitetsdynamikk, Institutt for biologi, NTNU. Første NSD-utgave, Bergen 2016.

Liste av nøkkelord

Emneklassifisering

Tidsperiode dekket

Start Slutt Syklus
1998-01-01 2012-01-01

Innsamlingsdato

Start Slutt Syklus
1998-01-01 2012-01-01

Land

Norge  (NO)

Geografisk omfang

Fylke

Geografisk enhet

Fire øyer på Helgelandskysten i Nord-Norge.

Analyseenhet

Annet

Univers

Individuell 10k SNP genotype data på gråspurv.

Datatype

Annet

Tidsmetode

Tverrsnittstudie

Datainnsamler

Utvalgsprosedyre

Datamaterialet består av genotyper fra 1898 individ og 6318 SNP.

Type datainnsamling

Annet

Sted

Tilgangsstatus

NSD kan i samråd med prosjektleder stille data fra  "Genomikktilpasning til miljøendringer i to ville fuglebestander, 2012 til disposisjon ved bestilling til 01.01.2018. Etter 01.01.2018 blir data gjort tilgjengelig for forskning, undervisning og studenter ved bestilling.

Omfang av innsamling

To datafiler; ulike format kan leveres.

Begrensninger

NSD kan i samråd med prosjektleder stille data fra  "Genomikktilpasning til miljøendringer i to ville fuglebestander, 2012 til disposisjon ved bestilling til 01.01.2018. Etter 01.01.2018 blir data gjort tilgjengelig for forskning, undervisning og studenter ved bestilling.

Sitatkrav

Bruker plikter å referere til produsent og distributør av dataene ved å skrive følgende i forord eller fotnote i eventuelle publikasjoner:
"(En del av) De data som er benyttet her er hentet fra "Genomikktilpasning til miljøendringer i to ville fuglebestander, 2012". Data er innsamlet av Arild Husby, Henrik Jensen, Senter for biodiversitetsdynamikk, Institutt for biologi, NTNU. Undersøkelsen er finansiert av Norges forskningsråd. Data er tilrettelagt og stilt til disposisjon i anonymisert form av NSD – Norsk senter for forskningsdata AS. Verken Arild Husby, Henrik Jensen, Senter for biodiversitetsdynamikk, Institutt for biologi, NTNU, Norges forskningsråd eller NSD er ansvarlig for analysen av dataene eller de tolkninger som er gjort her."

Utleggskrav

For å sikre best mulig informasjon om bruken av data fra de forskjellige undersøkelsene, blir tilgang til data gitt under forutsetning av at NSD får tilsendt en PDF-fil av eventuelle rapporter som utarbeides på grunnlag av dataene.

Betingelser

Bestillingsskjema skal inneholde navn, institusjonstilknytning, prosjekttittel, opplysninger om finansieringskilder og postadresse. Før ev utlevering av data må taushetserklæring undertegnes.

Disclaimer

Verken Arild Husby, Henrik Jensen, Senter for biodiversitetsdynamikk, Institutt for biologi, NTNU, Norges forskningsråd eller NSD er ansvarlig for analysen av dataene eller de tolkninger som er gjort her.

Relaterte publikasjoner

The Easy Road to Genome-Wide Medium Density SNP Screening in a Non-Model Species: Development and Application of a 10 K SNP-Chip for the House Sparrow (Passer Domesticus).

Hagen, I. J., Billing, A. M., Rønning, B., Pedersen, S. A., Pärn, H., Slate, J. og Jensen, H. (2013) The Easy Road to Genome-Wide Medium Density SNP Screening in a Non-Model Species: Development and Application of a 10 K SNP-Chip for the House Sparrow (Passer Domesticus). Molecular Ecology Resources 13: 429-439.  

Doi: 10.1111/1755-0998.12088

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.