Datasett: E-post som kommunikasjonsmedium: Et studie av E-post på arbeidsplassen, 2000

Sammendrag

Formålet med denne studien var å var å studere fordeler og ulemper ved e-post som kommunikasjonsmedium. Ulike aspekter ved det å kommunisere via elektroniske kanaler på arbeidsplassen ble undersøkt, noe som forhåpentligvis kunne gi viktig informasjon om effektive anvendelsesområder for brukere av mediet. E-post ble sammenlignet med tradisjonelle former for kommunikasjon da antagelsen var at dette kunne skape et rammeverk for evaluering av anvendelsesområder. Dette ble basert på at e-post som kommunikasjonsteknologi skapte grunnlag for ny interaksjon mellom mennesker. Denne interaksjonen skiller seg fra tradisjonelle måter å kommunisere på, men det er også mange likheter. Spørreundersøkelsen var del av en hovedfagsoppgave i psykologi ved NTNU.

Variabelgrupper

Full tittel

E-post som kommunikasjonsmedium: Et studie av E-post på arbeidsplassen, 2000

Identifikasjonsnummer

NSD1682

Ansvarlig forfatter

Navn Tilknytning
Syversen, Marianne Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Produsent

Navn Tilknytning Forkortelse Rolle
Syversen, Marianne Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet NTNU Prosjektleder

Opphavsrett

Copyright (C) 2000 Marianne Syversen, NTNU

Datadistributør

Navn Tilknytning Forkortelse
NSD – Norsk senter for forskningsdata AS NSD

Versjon

Dato: 2016-05-23

Notater

Originaldata fra Marianne Syversen, NTNU er dokumentert og tilrettelagt, første NSD-versjon.

Bibliografisk henvisning

"E-post som kommunikasjonsmedium: Et studie av E-post på arbeidsplassen, 2000". Data samlet av Marianne Syversen, NTNU. Første NSD-utgave, Bergen 2016.

Liste av nøkkelord

Emneklassifisering

Tidsperiode dekket

Start Slutt Syklus
2000 2001

Innsamlingsdato

Start Slutt Syklus
2000-09 2000-11

Land

Norge  (NO)

Geografisk omfang

Land

Analyseenhet

Individ

Univers

Ansatte i tre bedrifter.

Datatype

Intervjudata

Tidsmetode

Tverrsnittstudie

Datainnsamler

Syversen, Marianne, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet  (NTNU)

Utvalgsprosedyre

Utvalget ble trukket blant ansatte i tre bedrifter som alle daglig benyttet e-post  på arbeidsplassen. Ved hjelp av en tillitsvalgt i hver av de tre bedriftene ble spørreskjemaet distribuert på tvers av avdelinger og kjønn.  
Bruttoutvalg: 91 personer
Nettoutvalg: 70 personer
Svarprosent: 76,92 %

Type datainnsamling

Post-enquete

Sted

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.