Datasett: Kompetanse- og iverksetterstimulerende tiltak, 1990.

Sammendrag

Dette prosjektet har hatt til formål å se nærmere på frermveksten og utviklingen av ulike aktører for kunnskapsutvikling, formidling og innovasjon i et regionalt perspektiv. Det gjelder særlig regionale kompetansesentre og deres kjennetegn, utvikling, integrasjon og rolle i det regionale kompetansesystem. Første fase fokuserer på en generell gjennomgang av alle støtteaktører for industriell nyskapning når det gjelder organisering, utvikling, lokalisering, relasjoner. Dette ble ført videre med en nærmere oversikt og analyse av de regionale kompetansesentre. Dette ble ytterligere utdypet gjennom en erfaringsanalyse fra tre regionale kompetansjemiljø (Gjøvik, Grimstad og Narvik) når det gjaldt deres kjennetegn, organisering, nettverk og effekt i arbeidet med kunnskaps- og teknologioverføring til næringslivet.

Variabelgrupper

Full tittel

Kompetanse- og iverksetterstimulerende tiltak, 1990.

Identifikasjonsnummer

NSD1528

Ansvarlig forfatter

Navn Tilknytning
Johnstad, Tom Næringsøkonomisk institutt

Produsent

Navn Tilknytning Forkortelse Rolle
Johnstad, Tom Næringsøkonomisk institutt INDECO Prosjektleder
Eidsheim, Arne Næringsøkonomisk institutt INDECO Medarbeider
Eliassen, Berit Næringsøkonomisk institutt INDECO Medarbeider

Opphavsrett

Copyright (C)1990 Tom Johnstad, Næringsøkonomisk institutt

Sponsor/finansierende institusjon

Navn Forkortelse Rolle Bevilgning
Norges forskningsråd NFR 3173562

Datadistributør

Navn Tilknytning Forkortelse
Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS NSD

Versjon

Dato: 2015-06-10

Notater

Originaldata fra Tom Johnstad, Næringsøkonomisk institutt er dokumentert og tilrettelagt, første NSD-versjon.

Bibliografisk henvisning

"Kompetanse- og iverksetterstimulerende tiltak, 1990". Data samlet av Tom Johnstad, Næringsøkonomisk institutt. Første NSD-utgave, Bergen 2015.

Liste av nøkkelord

Emneklassifisering

Handel, insdustri og markeder (inkluderer sektorer i økonomien)

Tidsperiode dekket

Start Slutt Syklus
1986 1990

Innsamlingsdato

Start Slutt Syklus
1986 1990

Land

Norge  (NO)

Geografisk omfang

Land

Analyseenhet

Organisasjon

Datatype

Annet

Tidsmetode

Tverrsnittstudie

Datainnsamler

Johnstad, Tom

Type datainnsamling

Annet

Sted

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.