Datasett: Kontekstskifte av rekonfigurerbar maskinvare for kommunikasjonssystem, 2013.

Sammendrag

Fokuset på datamaskinvarer er i stor grad på hastighet og nye prosessorer, og i henhold til denne utviklingen er rekonfigurerbare logiske enheter (FPGAs) også blitt raskere, i tillegg til en større konfigurerbar logikk. Dette datasettet er hentet fra "Kontekstskifte av rekonfigurerbar maskinvare for kommunikasjonssystem, 2013". Prosjektet nytter ny teknologi for å designe databehandlingssystem i innebygde kommunikasjonssystem, og undersøker oppbygninger der konfigurering av maskinvare endres dynamisk (i.e. kontekst-bytte). Rekonfigurerbar teknologi kan blant annet skaffe brukerne økt hastighet ved bruk av implementerte algoritmer. Kostnadsreduksjon og kraftforbruk er også sentralt.

Ønskes tilgang til selve datasettet kan dette bestilles via NSDs bestillingsskjema:  

http://www.nsd.uib.no/bestilledata/survey/

Variabelgrupper

Full tittel

Kontekstskifte av rekonfigurerbar maskinvare for kommunikasjonssystem, 2013.

Identifikasjonsnummer

NSD2140

Ansvarlig forfatter

Navn Tilknytning
Tørresen, Jim Institutt for informatikk, Universitetet i Oslo

Produsent

Navn Tilknytning Forkortelse Rolle
Tørresen, Jim Institutt for informatikk, Universitetet i Oslo Prosjektleder

Opphavsrett

Copyright (C) 2013 Jim Tørresen, Institutt for informatikk, UiO

Sponsor/finansierende institusjon

Navn Forkortelse Rolle Bevilgning
Norges forskningsråd NFR 191165

Datadistributør

Navn Tilknytning Forkortelse
Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS NSD

Versjon

Dato: 2015-01-05

Notater

Originaldata fra Jim Tørresen, Institutt for informatikk, Universitetet i Oslo er dokumentert og tilrettelagt, første NSD-versjon.

Bibliografisk henvisning

"Kontekstskifte av rekonfigurerbar maskinvare for kommunikasjonssystem, 2013". Data samlet av Jim Tørresen, Institutt for informatikk, Universitetet i Oslo. Første NSD-utgave, Bergen 2015.

Liste av nøkkelord

Emneklassifisering

Tidsperiode dekket

Start Slutt Syklus
2009-07-01 2014-06-30

Innsamlingsdato

Start Slutt Syklus
2012-01 2013-12

Land

Norge  (NO)

Analyseenhet

Annet

Univers

Modulspesifikasjoner for programmerbar logikk kretser (enhetene i datamaterialet er modulspesifikasjoner).

Datatype

Annet

Tidsmetode

Tverrsnittstudie

Datainnsamler

Institutt for informatikk, Universitetet i Oslo  (Ifi, UiO)

Type datainnsamling

Annet

Sted

Tilgangsstatus

NSD kan stille data fra "Kontekstskifte av rekonfigurerbar maskinvare for kommunikasjonssystem, 2013" til disposisjon. Data er tilgjengelig for alle ved bestilling (gjelder til 31.12.2019).

Omfang av innsamling

1309 datafiler; ulike format kan leveres.

Begrensninger

NSD kan stille data fra "Kontekstskifte av rekonfigurerbar maskinvare for kommunikasjonssystem, 2013" til disposisjon. Data er tilgjengelig for alle ved bestilling (gjelder til 31.12.2019).

Sitatkrav

Bruker plikter å referere til produsent og distributør av dataene ved å skrive følgende i forord eller fotnote i eventuelle publikasjoner:
"(En del av) De data som er benyttet her er hentet fra "Kontekstskifte av rekonfigurerbar maskinvare for kommunikasjonssystem, 2013". Undersøkelsen er finansiert av Norges forskningsråd. Data i anonymisert er stilt til disposisjon av Jim Tørresen, Institutt for informatikk, Universitetet i Oslo (UiO) gjennom Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD). Verken Jim Tørresen, Institutt for informatikk, UiO, Norges forskningsråd eller NSD er ansvarlig for analysen av dataene eller de tolkninger som er gjort her."

Utleggskrav

For å sikre best mulig informasjon om bruken av data fra de forskjellige undersøkelsene, blir tilgang til data gitt under forutsetning av at NSD får tilsendt en PDF-fil av eventuelle rapporter som utarbeides på grunnlag av dataene.

Betingelser

Bestillingsskjema skal inneholde navn, institusjonstilknytning, prosjekttittel, opplysninger om finansieringskilder og postadresse. Før ev utlevering av data må taushetserklæring undertegnes.

Disclaimer

Verken Jim Tørresen, Institutt for informatikk, UiO, Norges forskningsråd eller NSD er ansvarlig for analysen av dataene eller de tolkninger som er gjort her.

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.