Datasett: Bioteknologi, informasjonsteknologi, NSDs Europaundersøkelse 2002

Last ned

Sammendrag

Undersøkelsen var en parallellundersøkelse til Standard Eurobarometer 58.0, og ble gjennomført etter samme opplegg og i samme tidsperiode som i EU-landene. Data fra Norge inngår også i det integrerte datasettet som er blitt stilt til disposisjon for forskningsmiljøene verden over.

Standard Eurobarometer er intervjuundersøkelser som blir administrert og finansiert av EU kommisjonen, og har som formål å skaffe informasjon om sosiale, økonomiske og politiske forhold i medlemslandene. Alle Standard Eurobarometer inneholder trendspørsmål om befolkningens kunnskap om og holdninger til EU og integrasjonsprosessen i Europa.

I 1999 ble det inngått en avtale mellom EU kommisjonen og Kirke-, utdannings og forskningsdepartementet om gjennomføring av parallelle undersøkelser til Eurobarometer i Norge. NSD fikk i oppdrag å gjennomføre undersøkelsene i Norge, og fram til 2002 ble det i alt gjennomført fire Europaundersøkelser. Fra 2005 inngår Eurobarometer i Norge i EUs sentrale opplegg for undersøkelsene, og blir administrert fra Brüssel.

Denne undersøkelsen har bioteknologi og informasjonsteknologi som emne.

Variabelgrupper

Full tittel

Bioteknologi, informasjonsteknologi, NSDs Europaundersøkelse 2002

Identifikasjonsnummer

NSD0940

Ansvarlig forfatter

Navn Tilknytning
NSD - Norsk senter for forskningsdata AS NSD

Produsent

Navn Tilknytning Forkortelse Rolle
Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS NSD Dataprodusent

Opphavsrett

Copyright (C) 2002 Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS

Datadistributør

Navn Tilknytning Forkortelse
Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS NSD

Serienavn

NSDs Europaundersøkelser

Serieinformasjon

Europakommisjonen har fra 1971 utført Eurobarometer i medlemslandene i EU. I periodene 1990-1996 og 1999-2002 gjennomførte NSD utvalgte deler av disse undersøkelsene også i Norge.

Versjon

Dato: 2008-09-29

Notater

Originaldata fra NSD er dokumentert og tilrettelagt, tredje NSD-versjon.

Bibliografisk henvisning

"Bioteknologi, informasjonsteknologi, NSDs Europaundersøkelse 2002" norsk utgave av Eurobarometer 58. Data samlet av Norsk Gallup for NSD. 3. NSD-utgave, NSD Bergen 2008.

Liste av nøkkelord

Emneklassifisering

Tidsperiode dekket

Start Slutt Syklus
2002 2002

Innsamlingsdato

Start Slutt Syklus
2002-09-01 2002-10-31

Land

Norge  (NO)

Geografisk omfang

Land

Geografisk enhet

Region

Analyseenhet

Individ

Univers

Befolkningen 15 år og eldre

Datatype

Intervjudata

Tidsmetode

Tverrsnittstudie

Datainnsamler

TNS Gallup Institutt A/S

Utvalgsprosedyre

Random route.  
Utvalg: 1001.

Type datainnsamling

Personlig intervju

Vekting

Etterstratifisering etter region, aldersgrupper og kjønn

Sted

Tilgangsstatus

Data er fritt tilgjengelig for forskere og studenter innen universitets- og høyskolesektoren.

Omfang av innsamling

En datafil; ulike oppsett kan leveres.

Begrensninger

Data er fritt tilgjengelig for forskere og studenter innen universitets- og høyskolesektoren.

Sitatkrav

Bruker plikter å referere til produsent og distributør av dataene f.eks. ved å skrive følgende:  
(En del av) de data som er benyttet i denne publikasjonen er hentet fra "Bioteknologi, informasjonsteknologi, NSDs Europaundersøkelse 2002" norsk utgave av Eurobarometer 58.  Data ble samlet inn av TNS Gallup Institutt A/S og er tilrettlagt og stilt til disposisjon i anonymisert form av NSD. Verken Norsk Gallup eller NSD er ansvarlig for analysen av dataene eller de tolkninger som er gjort her.

Utleggskrav

For å sikre best mulig informasjon om bruken av data fra de forskjellige undersøkelser, blir tilgang til data gitt under forutsetning av at NSD får tilsendt tre eksemplarer, evt en PDF-fil, av eventuelle rapporter som utarbeides på grunnlag av dataene.

Disclaimer

Verken Norsk Gallup eller NSD er ansvarlig for analysen av dataene eller de tolkninger som er gjort her.

Relatert materiell

Spørreskjema "35910"

Relaterte studier

Bioteknologi,  NSDs Europaundersøkelse 1999

Moderne bioteknologi, datapersonvern,  NSDs Europaundersøkelse 1996

Bioteknologi, NSDs Europaundersøkelse 1993

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.