Datasett: Bioteknologi, NSDs Europaundersøkelse 1999

Variabel v323: Spm43l Foretrekke å bli informert om forbrukerrettigheter: På skolen/universitet o.L.

Spørsmålstekst

Generelt sett, hvordan ville du foretrekke å bli informert om dine rettigheter som forbruker?

... L. På skolen, universitetet osv

Verdier Kategorier N
0 No 910
 89,9%
1 Yes 102
 10,1%

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 1012
Manglende tilfeller 0
Minimum 0.0
Maksimum 1.0
Denne variabelen er numerisk

Instruksjoner til intervjueren

Vis kort - les opp - flere svar mulig.

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.