Datasett: Bioteknologi, NSDs Europaundersøkelse 1999

Variabel v028: Spm4h Påstand: Dyr som er genetisk endret, er alltid større enn andre

Tekst før spørsmål

I fortsettelsen vil vi bruke uttrykket "moderne bioteknologi" i vid forstand, - og tenker da også på genteknologi.

Spørsmålstekst

Jeg skal nå lese opp noen påstander. Kan du for hver av dem si meg om du mener det er riktig eller galt.

... H. Dyr som er endret genetisk, er alltid større enn de vanlige.

Verdier Kategorier N
0 8
 0,8%
1 Riktig 300
 29,6%
2 Galt 380
 37,5%
3 Vet ikke 324
 32,0%

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 1012
Manglende tilfeller 0
Minimum 0.0
Maksimum 3.0
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.