Datasett: Bioteknologi, NSDs Europaundersøkelse 1993

Variabel v007: Spm4b Nest viktigste prioritet

Spørsmålstekst

Og hvilket mener du er det nest viktigste?

Verdier Kategorier N NW
1 Lov og orden 229 222,7
 22,4%
2 Gi folk mer å si 243 244,4
 24,6%
3 Bekjempe prisstign. 165 171,1
 17,2%
4 Beskytte ytringsfri. 323 318,4
 32,0%
5 Vet ikke 36 37,6
 3,8%
0 17 18,8

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 996 994.215
Manglende tilfeller 17 18.784
Denne variabelen er numerisk

Instruksjoner til intervjueren

Vis kort - ett svar

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.