Datasett: Bioteknologi, NSDs Europaundersøkelse 1993

Variabel v006: Spm4a Viktigste prioritet

Spørsmålstekst

Det snakkes mye om hvilke mål vi her i landet skal styre mot i de neste 10 eller 15 år. På dette kortet er det nevnt noen av disse målene som noen mener bør prioriteres.Kan du være vennlig å si meg hvilket du anser for å være aller viktigst i det lange løp?

Verdier Kategorier N NW
1 Lov og orden 589 598,9
 59,3%
2 Gi folk mer å si 201 193,6
 19,2%
3 Bekjempe prisstign. 54 56,2
 5,6%
4 Beskytte ytringsfri. 145 138,7
 13,7%
5 Vet ikke 21 21,8
 2,2%
0 3 3,7

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 1010 1009.322
Manglende tilfeller 3 3.678
Denne variabelen er numerisk

Instruksjoner til intervjueren

Vis kort
Overlever kort - bare ett svar

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.