Datasett: Automatisering av feilkontroll med applikasjon til flytende strukturinteraksjon innen biomedisin, 2014

Sammendrag

Datasimulering er et viktig verktøy innenfor mange områder av vitenskap. Stadig flere komplekse matematiske modeller blir beregnet gjennom store datasimuleringer, dette utgjør og noen ganger erstatter tradisjonelle eksperimentelle teknikker som hovedverktøy i vitenskapelig forskning. I alle tilfeller med datasimulasjon  er det vesentlige at det som er beregnet ut kan bli fastslått. Imidlertidig er vurderingen av kvaliteten på det som er beregnet utfordrende både matematisk og datamessig. Som en konsekvens av dette  må kvaliteten på beregningen ofte bedømmes manuelt av forskere eller ingeniøren som holder på med simuleringen. Dette er upålitelig samt tidkrevende, og det hindrer effektiv datasimulering fra å realisere sitt fulle potensiale som verktøy innen forskning og industri. Målet med dette prosjeketet er derfor å utvikle en generell metodikk for automatisert beregning og feilkontroll, med spesiell vekt på problemer i forbindelse med flytende strukturinteraksjon innen biomedisin. Målet er også å forstå fri programvarekomponenter (free software) som er tilgjengelige for leger i praksis og leger. Foreløpig finnes det ikke noe slikt verktøy og derfor er relevansen og den potensielle virkningen av dette foreslåtte prosjektet stort. Prosjektet vil bli gjennomført ved hjelp av forskergrupper i Norge, Sverige, Nederland og USA.  

Data er fritt tilgjengelig for nedlasting: https://bitbucket.org/fenics-project/ og https://bitbucket.org/simula_cbc/cbcflow

Variabelgrupper

Full tittel

Automatisering av feilkontroll med applikasjon til flytende strukturinteraksjon innen biomedisin, 2014

Identifikasjonsnummer

NSD2144

Ansvarlig forfatter

Navn Tilknytning
Anders Logg Simula Reasearch Laboratory AS

Produsent

Navn Tilknytning Forkortelse Rolle
Anders Logg Simula Reasearch Laboratory AS Simula Prosjektleder

Opphavsrett

Copyright (C) 2014 Anders Logg, Simula Reasearch Laboratory AS

Sponsor/finansierende institusjon

Navn Forkortelse Rolle Bevilgning
Norges forskningsråd NFR 180450

Datadistributør

Navn Tilknytning Forkortelse
Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS NSD

Versjon

Dato: 2015-01-10

Notater

Originaldata fra Anders Logg, Simula Reasearch Laboratory AS er dokumentert og tilrettelagt, første NSD-versjon.

Bibliografisk henvisning

"Automatisering av feilkontroll med applikasjon til flytende strukturinteraksjon innen biomedisin, 2014". Data samlet av Anders Logg, Simula Reasearch Laboratory AS. Første NSD-utgave, Bergen 2015.

Liste av nøkkelord

Emneklassifisering

Tidsperiode dekket

Start Slutt Syklus
2002-09-01 2014-11-01

Innsamlingsdato

Start Slutt Syklus
2002-09-01 2014-11-01

Land

Geografisk omfang

Land

Analyseenhet

Annet

Datatype

Annet

Tidsmetode

Tverrsnittstudie

Datainnsamler

Anders Logg, Simula Reasearch Laboratory AS  (Simula)

Utvalgsprosedyre

Open source software.

Type datainnsamling

Annet

Sted

Tilgangsstatus

Data er fritt tilgjengelig for nedlasting: https://bitbucket.org/fenics-project/ og https://bitbucket.org/simula_cbc/cbcflow

Begrensninger

Data er fritt tilgjengelig for nedlasting: https://bitbucket.org/fenics-project/ og https://bitbucket.org/simula_cbc/cbcflow

Sitatkrav

Bruker plikter å referere til produsent og distributør av dataene ved å skrive følgende i forord eller fotnote i eventuelle publikasjoner:
"(En del av) De data som er benyttet her er hentet fra "Automatisering av feilkontroll med applikasjon til flytende strukturinteraksjon innen biomedisin, 2014". Data er innsamlet av Anders Logg, Simula Reasearch Laboratory AS. Undersøkelsen er finansiert av Norges forskningsråd. Data er tilrettelagt og stilt til disposisjon i anonymisert form av Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD). Verken Anders Logg, Simula Reasearch Laboratory AS, Norges forskningsråd eller NSD er ansvarlig for analysen av dataene eller de tolkninger som er gjort her."

Utleggskrav

For å sikre best mulig informasjon om bruken av data fra de forskjellige undersøkelsene, blir tilgang til data gitt under forutsetning av at NSD får tilsendt en PDF-fil av eventuelle rapporter som utarbeides på grunnlag av dataene.

Betingelser

Søknad om tilgang til data skal inneholde navn, institusjonstilknytning, prosjekttittel, opplysninger om finansieringskilder og postadresse. Før evt utlevering av data må låneavtale undertegnes.

Disclaimer

Verken Anders Logg, Simula Reasearch Laboratory AS, Norges forskningsråd eller NSD er ansvarlig for analysen av dataene eller de tolkninger som er gjort her.

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.