Datasett: Arktisk materiale - materialteknologi for sikker og kostnadseffektiv forskning og drift under arktiske forhold, 2012

Sammendrag

Olje og gass utforskning og drift under arktiske forhold inneholder flere utfordringer. Disse er forbundet med lav temperatur, store temperaturvariasjoner og deformeringer. Det sensitive miljøet setter høye krav med tanke på sikkerheten. Materialteknologi spiller en viktig rolle i å sørge for at disse utfordringene blir håndtert gjennom å kombinere krav om høy sikkerhet og kostnadseffektive løsninger. Hovedmålet med prosjektet er å opprette kriterier og løsninger for å ta i bruk materialer under arktiske forhold. Viktige spesifikke FoU-oppgaver vil være 1) Forbedre forståelsen av og vurdere modeller for å fastsette lav temperatur bruddrisiko i karbonstål ned til -60 garder celsius. 2) Etablere kriterier for materialer som skal brukes i strukturer som kan være utsatt for deformasjoner. 3) Etablere løsninger for å effektivt forene teknologier. 4) Utvikle og kvalifisere løsninger for "polymer thermal" og korrosjonsbelegg for arktiske forhold. 5) Utvikleløsninger for lette konstruksjoner som benytter høyfast stål, sammensetting av materialer og hybride løsninger.

Ønskes tilgang til selve datasettet kan dette bestilles via NSDs bestillingsskjema:  

http://www.nsd.uib.no/bestilledata/survey/

Variabelgrupper

Full tittel

Arktisk materiale - materialteknologi for sikker og kostnadseffektiv forskning og drift under arktiske forhold, 2012

Identifikasjonsnummer

NSD1999

Ansvarlig forfatter

Navn Tilknytning
Akselsen, Odd Magne SINTEF

Produsent

Navn Tilknytning Forkortelse Rolle
Akselsen, Odd Magne SINTEF SINTEF Prosjektleder

Opphavsrett

Copyright (C) 2012 Odd Magne Akselsen og SINTEF

Sponsor/finansierende institusjon

Navn Forkortelse Rolle Bevilgning
Norges forskningsråd 187389

Datadistributør

Navn Tilknytning Forkortelse
NSD – Norwegian Centre for Research Data NSD

Versjon

Dato: 2015-01-05

Notater

Originaldata fra Odd Magne Akselsen og SINTEF er dokumentert og tilrettelagt, første NSD-versjon.

Bibliografisk henvisning

"Arktisk materiale - materialteknologi for sikker og kostnadseffektiv forskning og drift under arktiske forhold, 2012". Data samlet av Odd Magne Akselsen og SINTEF, første NSD-utgave, Bergen 2015.

Liste av nøkkelord

Emneklassifisering

Vitenskap og teknologi

Tidsperiode dekket

Start Slutt Syklus
2008-01-01 2012-12-31

Innsamlingsdato

Start Slutt Syklus
2008-01-01 2012-12-31

Land

Norge  (NO)

Geografisk omfang

Land

Analyseenhet

Annet

Datatype

Eksperimentdata

Tidsmetode

Tverrsnittstudie

Datainnsamler

Akselsen, Odd Magne, SINTEF  (SINTEF)

Type datainnsamling

Annet

Sted

Tilgangsstatus

NSD kan i samråd med prosjektleder stille data fra "Arktisk materiale - materialteknologi for sikker og kostnadseffektiv forskning og drift under arktiske forhold, 2012" til disposisjon ved bestilling.

Omfang av innsamling

Datasettet består av over 3000 filer.

Begrensninger

NSD kan i samråd med prosjektleder stille data fra "Arktisk materiale - materialteknologi for sikker og kostnadseffektiv forskning og drift under arktiske forhold, 2012" til disposisjon ved bestilling.

Sitatkrav

Bruker plikter å referere til produsent og distributør av dataene ved å skrive følgende i forord eller fotnote i eventuelle publikasjoner: ”(En del av) de data som er benyttet her er hentet fra”Arktisk materiale - materialteknologi for sikker og kostnadseffektiv forskning og drift under arktiske forhold, 2012”. Undersøkelsen er finansiert av Norges forskningsråd. Data i anonymisert form er stilt til disposisjon av Odd Magne Akselsen, SINTEF gjennom NSD - Norsk senter for forskningsdata AS. Verken Odd Magne Akselsen, SINTEF, Norges forskningsråd eller NSD er ansvarlig for analysen av dataene, eller de tolkninger som er gjort her.”

Utleggskrav

For å sikre best mulig informasjon om bruken av data fra de forskjellige undersøkelsene, blir tilgang til data gitt under forutsetning av at NSD får tilsendt en PDF-fil av eventuelle rapporter som utarbeides på grunnlag av dataene.

Betingelser

Bestillingsskjema skal inneholde navn, institusjonstilknytning, prosjekttittel, opplysninger om finansieringskilder og postadresse. Før ev utlevering av data må taushetserklæring undertegnes.

Disclaimer

Verken Odd Magne Akselsen, SINTEF, Norges forskningsråd eller NSD er ansvarlig for analysen av dataene eller de tolkninger som er gjort her.

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.