Datasett: Holdninger til teknologi, 2000

Sammendrag

Formålet med dette prosjektet var å kartlegge ulikheter i holdninger til teknologi blant studenter ved datarelaterte fag. Følgende områder ble undersøkt: personlig informasjon, tilpasningsdyktighet, selvtillit, arbeidsstil, meninger om maskiner, forståelse av datamaskiner, stress og frykt på bakgrunn av ny teknologi, samt hyppighet av ødeleggelse av maskiner og elektrisk utstyr. Datamaterialet inkluderer to datasett: NSD1696-1 består av data fra første datainnsamling, NSD1696-2 består av data fra andre datainnsamling.

Ønskes tilgang til selve datasettet kan dette bestilles via NSDs bestillingsskjema:  

http://www.nsd.no/bestilledata/survey/

Variabelgrupper

Full tittel

Holdninger til teknologi, 2000

Identifikasjonsnummer

NSD1696

Ansvarlig forfatter

Navn Tilknytning
Tollefsen, Kenneth Institutt for informasjons- og medievitenskap, Universitetet i Bergen
Morgan, Konrad Institutt for informasjons- og medievitenskap, Universitetet i Bergen

Produsent

Navn Tilknytning Forkortelse Rolle
Tollefsen, Kenneth Institutt for informasjons- og medievitenskap, Universitetet i Bergen UiB Prosjektleder

Opphavsrett

Copyright (C) 2000 Kenneth Tollefsen, Institutt for informasjons- og medievitenskap, UiB

Datadistributør

Navn Tilknytning Forkortelse
NSD – Norsk senter for forskningsdata AS NSD

Versjon

Dato: 2016-04-12

Notater

Originaldata fra Kenneth Tollefsen, Institutt for informasjons- og medievitenskap, Universitetet i Bergen er dokumentert og tilrettelagt, første NSD-versjon.

Bibliografisk henvisning

"Holdninger til teknologi, 2000". Data samlet av Kenneth Tollefsen, Institutt for informasjons- og medievitenskap, Universitetet i Bergen. Første NSD-utgave, Bergen 2016.

Liste av nøkkelord

Emneklassifisering

Tidsperiode dekket

Start Slutt Syklus
2000-04 2000-10

Innsamlingsdato

Start Slutt Syklus
2000-04-13 2000-05-02
2000-10-13 2000-10-16

Land

Norge  (NO)

Geografisk omfang

Land

Geografisk enhet

Fylke

Analyseenhet

Individ

Univers

Datastudenter i Norge på universitetsnivå.

Datatype

Intervjudata

Tidsmetode

Tverrsnittstudie

Datainnsamler

Tollefsen, Kenneth, Institutt for informasjons- og medievitenskap, Universitetet i Bergen  (UiB)

Utvalgsprosedyre

Utvalget ble trukket blant datastudenter i Norge på universitetsnivå ved å dele ut spørreskjema på forelesning i tre utvalgte kurs.

Type datainnsamling

Post-enquete

Sted

Tilgangsstatus

NSD kan stille data fra "Holdninger til teknologi, 2000" til disposisjon for forskning, undervisning og studenter ved bestilling.

Omfang av innsamling

2 filer; ulike format kan leveres.

Begrensninger

NSD kan stille data fra "Holdninger til teknologi, 2000" til disposisjon for forskning, undervisning og studenter ved bestilling.

Sitatkrav

Bruker plikter å referere til produsent og distributør av dataene ved å skrive følgende i forord eller fotnote i eventuelle publikasjoner:
”(En del av) de data som er benyttet her er hentet fra "Holdninger til teknologi, 2000". Data i anonymisert form er stilt til disposisjon av Kenneth Tollefsen, Institutt for informasjons- og medievitenskap, Universitetet i Bergen gjennom NSD – Norsk senter for forskningsdata AS. Verken Kenneth Tollefsen, Institutt for informasjons- og medievitenskap, Universitetet i Bergen eller NSD er ansvarlig for analysen av dataene, eller de tolkninger som er gjort her.”

Utleggskrav

For å sikre best mulig informasjon om bruken av data fra de forskjellige undersøkelsene, blir tilgang til data gitt under forutsetning av at NSD får en PDF-fil av eventuelle rapporter som utarbeides på grunnlag av dataene.

Betingelser

Bestillingsskjema skal inneholde navn, institusjonstilknytning, prosjekttittel, opplysninger om finansieringskilder og postadresse. Før ev utlevering av data må taushetserklæring undertegnes.

Disclaimer

Verken Kenneth Tollefsen, Institutt for informasjons- og medievitenskap, Universitetet i Bergen eller NSD er ansvarlig for analysen av dataene eller de tolkninger som er gjort her.

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.