Datasett: "Dvalesyklering: Fra signaler til utviklingsoverganger, 2014"

Sammendrag

Datasettet "Dvalesyklering: Fra signaler til utviklingsoverganger, 2014" er en oppfølging av det NFR-finansierte FRIMOLBIOL-prosjektet "ClimaDorm, 2006-2008". Dvalesyklering er en adaptiv strategi som er livsviktig for stauders overlevelse. Vi har veldig lite kunnskap om dette fenomenet, og målet med denne forskningen er å øke innsikten i de underliggende, fundamentale prosessene. Fordi dvale er en egenskap ved den voksende fasen må vi forstå både dets aktivitet og dvale. Vi har som målsetting å identifisere de molekylære og cellulære faktorene i både den aktive tilstanden og i dvaletilstanden, og hvordan miljøet frembringer overganger. Det store fokuset ligger på de distinkte rollene som rib-meristem (RM) og apikalmeristem (SAM) spiller i oppfattelsen av fotoperiodiske signaler. Opphør av vekst i utgangen av sesongen krever nedregulering av genet CENL1 i RM og i rib-sonen (RZ), som vi har vist tidligere (Plant Cell, 2008). CENL1-uttrykk og potensiell bevegelse i CENL1-protein skal lokaliseres under dvalesyklusen ved bruk av tradisjonelle og transgenetiske tilnærminger, og relatert til uttrykk av PtWUS-genet og symplastiske grenser i vekstfasen.  Under dvale er celle-celle-kommunikasjon via plasmodesmata (PD) og cellevegger suspenderte, og gjenvekst krever gjenopprettelse av disse kommunikasjonsveiene. Gjenopprettelse formidles sannsynligvis av lipid-organer (LB), formet under dvaleinduksjonen, som bærer oleosiner og 1,3-beta-D-glukanaser (GLU) til cellemembranen under avkjøling. Denne hypotesen skal testes ved bruk av transgenetiske tilnærminger som henvender seg til LB-PD-interaksjoner, og er rettet mot PD med GLU som er sammensveiset til et PD-spesifikt TMD. PI og seniorforskere har rikelig med erfaring innenfor meristem- og dvalearbeid, og det er forventet at det foreslåtte arbeidet kommer til å bidra substansielt til den grunnleggende forståelsen av dvalsyklering, og til de potensielle deregulerende effektene som klimaendringer kommer til å ha. Dette forslaget er en oppfølging til det NFR-finansierte FRIMOBIOL-prosjektet ClimaDorm (2006-2008).

Data er presentert i diverse publiserte artikler.

Variabelgrupper

Full tittel

"Dvalesyklering: Fra signaler til utviklingsoverganger, 2014"

Identifikasjonsnummer

NSD2251

Ansvarlig forfatter

Navn Tilknytning
Schoot, Christiaan van der Institutt for plante- og miljøvitenskap, Universitetet for miljø- og biovitenskap

Produsent

Navn Tilknytning Forkortelse Rolle
Schoot, Christiaan van der Institutt for plante- og miljøvitenskap, Universitetet for miljø- og biovitenskap NMBU Prosjektleder

Opphavsrett

Copyright (C) 2014 Christiaan van der Schoot, Institutt for plante- og miljøvitenskap, NMBU

Sponsor/finansierende institusjon

Navn Forkortelse Rolle Bevilgning
Norges forskningsråd NFR 192013

Datadistributør

Navn Tilknytning Forkortelse
NSD - Norsk senter for forskningsdata AS NSD

Versjon

Dato: 2015-12-14

Notater

Originaldata fra Christiaan van der Schoot, Institutt for plante- og miljøvitenskap, NMBU er dokumentert og tilrettelagt, første NSD-versjon.

Bibliografisk henvisning

"Dvalesyklering: Fra signaler til utviklingsoverganger, 2014". Data samlet av Christiaan van der Schoot, Institutt for plante- og miljøvitenskap, NMBU. Første NSD-utgave, Bergen 2015.

Liste av nøkkelord

Emneklassifisering

Tidsperiode dekket

Start Slutt Syklus
2009 2014

Innsamlingsdato

Start Slutt Syklus
2009-09-01 2014-10-31

Land

Norge  (NO)

Geografisk omfang

Land

Analyseenhet

Annet

Univers

Løvfellende tre-stauder.

Datatype

Annet

Tidsmetode

Oppfølgingsstudie

Datainnsamler

Schoot, Christiaan van der, Institutt for plante- og miljøvitenskap, Universitetet for miljø- og biovitenskap  (NMBU)

Type datainnsamling

Annet

Sted

Relaterte publikasjoner

Shoot Meristems of Deciduous Woody Perennials: Self-organization and Morphogenetic Transitions

Laju, P.K., Rinne, P.L.H. og van der Schoot, C. (2014) Shoot Meristems of Deciduous Woody Perennials: Self-organization and Morphogenetic Transitions i Current Opinion i Plant Biology. Vol 17, February 2014, 86-95.

Refurbishing the Plasmodesmal Chamber: A Role for Lipid Bodies?

Laju, P.K., Rinne, P.L.H. og van der Schoot, C. (2014) Refurbishing the Plasmodesmal Chamber: A Role for Lipid Bodies? in Frontiers i Plant Science. Vol. 5, February 2014, 1-10.

Perennial Life Style of Populus: Dormancy Cycling and Overwintering

Rinne, P.L.H., Welling, A. og van der Schoot, C. (2010) (Vol. 8) Perennial Life Style of Populus: Dormancy Cycling and Overwintering i Jansson, S., Bhalerao, R. and Groover, A. (Red.) Genetics and Genomics of Populus. Springer, US. 171-200.

Chilling of Dormant Buds Hyperinduces FLOWERING LOCUS T and Recruits GA-Inducible 1,3-b-Glucanases to Reopen Signal Conduits and Release Dormancy in Populus

Rinne, P.L.H., Welling, A., Vahala, J., Ripel, L., Ruonala, R., Kangasjärvi, J. og van der Schoot, C. (2011) Chilling of Dormant Buds Hyperinduces FLOWERING LOCUS T and Recruits GA-Inducible 1,3-b-Glucanases to Reopen Signal Conduits and Release Dormancy in Populus i The Plant Cell. Vol. 23, January 2011, 130–146.

Supplemental Data: Author Profile. Chilling of Dormant Buds Hyperinduces FLOWERING LOCUS T and Recruits GA-Inducible 1,3-ß-Glucanases to Reopen Signal Conduits and Release Dormancy in Populus

Rinne P.L.H., Welling A., Vahala J., Ripel L., Ruonala R., Kangasjärvi J. og van der Schoot C. (2011) Supplemental Data: Chilling of Dormant Buds Hyperinduces FLOWERING LOCUS T and Recruits GA-Inducible 1,3-ß-Glucanases to Reopen Signal Conduits and Release Dormancy i Populus i The Plant Cell. Vol. 23, January 2011. 130-146.

Mapping Symplasmic Fields at the Shoot Apical Meristem Using Iontophoresis and Membrane Potential Measurements

van der Schoot, C. og Rinne, P.L.H. (2015) Mapping Symplasmic Fields at the Shoot Apical Meristem Using Iontophoresis and Membrane Potential Measurements i Methods in Molecular Biology 1217, 157-71.

Dormancy Cycling at the Shoot Apical Meristem: Transitioning Between Self-Organization and Self-Arrest

van der Schoot, C. og Rinne P.L.H. (2010) Dormancy Cycling at the Shoot Apical Meristem: Transitioning Between Self-Organization and Self-Arrest i Plant Science 180(1), 120–131.

Forside: MODULATION OF SIGNALING DURING DORMANCY CYCLING IN POPULUS

Rinne P.L.H., Welling A., Vahala J., Ripel L., Ruonala R., Kangasjärvi J. og van der Schoot C. (2011) Front cover: MODULATION OF SIGNALING DURING DORMANCY CYCLING IN POPULUS i The Plant Cell. Vol. 23, January 2011.

In Brief: Dormancy Cycling in Populus: The Symplasmic Connection

Bertoni G. (2011) In Brief: Dormancy Cycling in Populus: The Symplasmic Connection i The Plant Cell. Vol 23, January 2011.

The Embryonic Shoot: A Lifeline Through Winter

Laju, P.K., Rinne P.L.H. og van der Schoot, C. (2013) The Embryonic Shoot: A Lifeline Through Winter i Journal of Experimental Botany, Vol. 65, No. 7, 1699–1712.

Plant Lipid Bodies and Cell-Cell Signaling. A New Role For an Old Organelle?

Laju, K.P., Rinne P.L.H., Paul S.B. og van der Schoot, C.(2011) Plant Lipid Bodies and Cell-Cell Signaling. A New Role For an Old Organelle? I Plant Signaling & Behavior 6(11), 1732-1738

Supplemental Data: Chilling of Dormant Buds Hyperinduces FLOWERING LOCUS T and Recruits GA-Inducible 1,3-ß-Glucanases to Reopen Signal Conduits and Release Dormancy in Populus

Rinne, P.L.H., Welling, A., Vahala, J., Ripel, L., Ruonala, R., Kangasjärvi, J. og van der Schoot, C. (2011). Supplemental Data: Chilling of Dormant Buds Hyperinduces FLOWERING LOCUS T and Recruits GA-Inducible 1,3-ß-Glucanases to Reopen Signal Conduits and Release Dormancy in Populus i The Plant Cell. Vol. 23, January 2011, 130-146.

A Perennial Problem

van der Schoot, C. og Rinne, P.L.H. (2014) A Perennial Problem i International Innovation. 93-95.

The Deep Sleep of Trees

Rinne, P.L.H., Kangasjärvi, J., Vahala, J. og van der Schoot, C. (2014) The Deep Sleep of Trees i Technology and Innovation Projects. Dormancy Cycling Special Edition, 2-4.

Climate Change and the Impacts on Forest Trees

van der Schoot, C. og Rinne, P.L.H. (2015) Climate Change and the Impacts on Forest Trees, Profile, 1-2.

Supplemental Dataset 1, Sequences Used For Phylogenetic Analysis in Supplemental Figure 1 (FASTA format)

Rinne P.L.H. et al. (2011) Supplemental Dataset 1, Sequences Used For Phylogenetic Analysis in Supplemental Figure 1 (FASTA format) i The Plant Cell. 1-22.

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.