Datasett: Forløpere og konsekvenser av pensjoneringsbeslutningsprosessen, 2014

Sammendrag

Målet med denne studien var å framskaffe mer kunnskap om forløpere og konsekvenser av pensjoneringsbeslutningsprosessen. I prosjektet undersøkes arbeidsforhold, arbeidsorganisering og ledelse, og hvordan dette er relatert til pensjoneringstidspunkt og eldre arbeidstakere sin kapasitet, helse og motivasjon. Tidligere studier av aldring og arbeid i Norge har særlig fokusert på faktorer som påvirker når arbeidstakere velger å pensjonere seg, variasjonen mellom yrker, og verktøy for å forlenge arbeidstakernes karriere. Det er mindre forskning på beslutningsprosessen til den enkelte arbeidstakeren i tiden før pensjoneringsbeslutningen blir fattet, og faktorer som påvirker denne beslutningen. Formålet med studien var å identifisere faktorer som påvirker pensjoneringsbeslutningsprosessen. Det var spesielt fokus på forholdene mellom organisatoriske, individuelle og samfunnsmessige faktorer. Kvantitative paneldata (NorLAG) ble benyttet, og kvalitative intervju ble samlet inn.  

For ytterligere informasjon om "Forløpere og konsekvenser av pensjoneringsbeslutningsprosessen, 2014", kontakt prosjektleder.

Variabelgrupper

Full tittel

Forløpere og konsekvenser av pensjoneringsbeslutningsprosessen, 2014

Identifikasjonsnummer

NSD2415

Ansvarlig forfatter

Navn Tilknytning
Furunes, Trude Universitetet i Stavanger

Produsent

Navn Tilknytning Forkortelse Rolle
Furunes, Trude Universitetet i Stavanger UiS Prosjektleder

Opphavsrett

Copyright (C) 2014 Trude Furunes, UiS

Sponsor/finansierende institusjon

Navn Forkortelse Rolle Bevilgning
Norges forskningsråd NFR 201536

Datadistributør

Navn Tilknytning Forkortelse
NSD – Norsk senter for forskningsdata AS NSD

Versjon

Dato: 2017-06-06

Notater

Originaldata fra Trude Furunes, Universitetet i Stavanger er dokumentert og tilrettelagt, første NSD-versjon.

Bibliografisk henvisning

"Forløpere og konsekvenser av pensjoneringsbeslutningsprosessen, 2014". Data samlet av Trude Furunes, Universitetet i Stavanger. Første NSD-utgave, Bergen 2017.

Liste av nøkkelord

Emneklassifisering

Tidsperiode dekket

Start Slutt Syklus
2010 2014

Innsamlingsdato

Start Slutt Syklus
2010 2014

Land

Norge  (NO)

Geografisk omfang

Land

Analyseenhet

Individ

Univers

Faste ansatte i tre organisasjoner i alderen 58-70 år, og deres ledere (kvalitative intervju).

Datatype

Intervjudata

Tidsmetode

Panel

Datainnsamler

Furunes, Trude, Universitetet i Stavanger  (UiS)

Utvalgsprosedyre

Kvantitative data fra NorLAG ble benyttet, og fokusgruppeintervjuer og individuelle intervjuer ble samlet inn. Data er i form av lydfiler og transkriberte intervju. Intervjuene ble gjennomført blant 42 arbeidstakere i 3 virksomheter (gjentagende over 3 år) og deres ledere.

Type datainnsamling

Annet

Sted

Tilgangsstatus

For ytterligere informasjon om "Forløpere og konsekvenser av pensjoneringsbeslutningsprosessen, 2014", kontakt prosjektleder.

Begrensninger

For ytterligere informasjon om "Forløpere og konsekvenser av pensjoneringsbeslutningsprosessen, 2014", kontakt prosjektleder.

Relaterte publikasjoner

Late Career Decision-Making: A Qualitative Panel Study

Furunes, T., Mykletun, R.J., Solem, P.E., de Lange, A.H., Syse, A., Schaufeli, W.B. & Ilmarinen, J. (2015) Late Career Decision-Making: A Qualitative Panel Study. Work, Aging and Retirement. 1(3), 284-295. doi: 10.1093/workar/wav011

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.