Datasett: Om historiebevissthet i skolen, 2001

Sammendrag

Dette datasettet er hentet fra undersøkelsen «Om historiebevissthet i skolen».  Formålet med prosjektet er å undersøke hvordan ungdomsskoler sikter mot å utvide historiebevissthet hos elevene. Undersøkelsene ble gjennomført gjennom kvalitative intervju av seks lærere, spørreskjemaundersøkelse av 21 lærere og observasjon av undervisningen til to lærere. Datainnsamlingen ble gjennomført i perioden mellom våren 1999 og januar 2001.

Ønskes tilgang til selve datasettet kan dette bestilles via NSDs bestillingsskjema:  

http://www.nsd.uib.no/bestilledata/survey/

Variabelgrupper

Full tittel

Om historiebevissthet i skolen, 2001

Identifikasjonsnummer

NSD1724

Ansvarlig forfatter

Navn Tilknytning
Knutsen, Ketil Høgskolen i Agder

Produsent

Navn Tilknytning Forkortelse Rolle
Ketil Knutsen, Høgskolen i Agder Høgskolen i Agder HiA Prosjektleder

Opphavsrett

Copyright (C) 2001 Ketil Knutsen, Høgskolen i Agder

Sponsor/finansierende institusjon

Navn Forkortelse Rolle Bevilgning
Høgskolen i Agder HiA

Datadistributør

Navn Tilknytning Forkortelse
Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS NSD

Versjon

Dato: 2015-09-10

Notater

Originaldata fra Ketil Knutsen, HiA, er dokumentert og tilrettelagt, første NSD-versjon.

Bibliografisk henvisning

"Om historiebevissthet i skolen, 2001". Data samlet av Ketil Knutsen, HiA. Første NSD-utgave, Bergen, 2015.

Liste av nøkkelord

Emneklassifisering

Tidsperiode dekket

Start Slutt Syklus
1999 2001

Innsamlingsdato

Start Slutt Syklus
1999 2001

Land

Norge  (NO)

Geografisk omfang

Land

Geografisk enhet

Landsdel

Analyseenhet

Individ

Univers

Lærere som underviser i historiefaget i ungdomsskolen.

Datatype

Intervjudata

Tidsmetode

Tverrsnittstudie

Datainnsamler

Ketil Knutsen, Høgskolen i Agder  (HiA)

Utvalgsprosedyre

Bruttoutvalg: 50 personer
Nettoutvalg: 27 personer
Svarprosent: 54 %

Type datainnsamling

Personlig intervju, observasjon

Sted

Tilgangsstatus

NSD kan stille data fra "Om historiebevissthet i skolen" til disposisjon for forskning, undervisning og studenter ved bestilling.

Omfang av innsamling

En datafil; ulike format kan leveres.

Begrensninger

NSD kan stille data fra "Om historiebevissthet i skolen" til disposisjon for forskning, undervisning og studenter ved bestilling.

Sitatkrav

Bruker plikter å referere til produsent og distributør av dataene ved å skrive følgende i forord eller fotnote i eventuelle publikasjoner: ”(En del av) de data som er benyttet her er hentet fra”Om historiebevissthet i skolen”. Undersøkelsen er finansiert av Høgskolen i Agder. Data i anonymisert form er stilt til disposisjon av Ketil Knutsen gjennom Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD). Verken Ketil Knutsen, HiA eller NSD er ansvarlig for analysen av dataene, eller de tolkninger som er gjort her.”

Utleggskrav

For å sikre best mulig informasjon om bruken av data fra de forskjellige undersøkelsene, blir tilgang til data gitt under forutsetning av at NSD får tilsendt en PDF-fil av eventuelle rapporter som utarbeides på grunnlag av dataene.

Betingelser

Bestillingsskjema skal inneholde navn, institusjonstilknytning, prosjekttittel, opplysninger om finansieringskilder og postadresse. Før evt. utlevering av data må taushetserklæring undertegnes.

Disclaimer

Verken Ketil Knutsen, HiA eller NSD er ansvarlig for analysen av dataene eller de tolkninger som er gjort her.

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.