Datasett: zIPS-celler i biomedisin: pluripotente stamceller fra sebrafisk for sykdomsmodellering, 2015

Sammendrag

Til tross for fortrinnene til mus og menneskelige modeller av menneskelige sykdommer gjennom generering av induserte pluripotente stamceller, eller IPS-celler, er det flere aspekter ved musens- og menneskets biologi som begrenser bruken til høy gjennomstrømming i in vivo genetisk screening. På grunn av dette, har sebrafisk blitt en attraktiv organisme for utvikling og genetisk overførbar sykdomsmodellering. Dette prosjektet hadde som formål å generere celler utvunnet fra sebrafiskembryo til å egne seg for biomedisinske applikasjoner og legemiddelutvikling. Spesifikke formål var:  
1. Å generere pluripotente sebrafisk ziPS-celler ved genetisk og kjemisk reprogrammering
2. Å funksjonelt karakterisere ziPS-celler i in vivo
3. Å etablere bevis for konseptet av biomedisinsk bruk av ziPS-celler
Strategien er avhengig av hvorvidt pluripotente faktorer blir utrykt i celler utvunnet fra embryoer (zEDCs), og behandling ved epigenome modifikatorer og signaliseringsreaksjonsvei-modifikatorer.   

Ønskes tilgang til selve datasettet kan dette bestilles via NSDs bestillingsskjema:  

http://www.nsd.uib.no/bestilledata/survey/

Variabelgrupper

Full tittel

zIPS-celler i biomedisin: pluripotente stamceller fra sebrafisk for sykdomsmodellering, 2015

Identifikasjonsnummer

NSD2322

Ansvarlig forfatter

Navn Tilknytning
Collas, Philippe Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo

Produsent

Navn Tilknytning Forkortelse Rolle
Collas, Philippe Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo UiO Prosjektleder

Opphavsrett

Copyright (C) 2015 Philippe Collas, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo

Sponsor/finansierende institusjon

Navn Forkortelse Rolle Bevilgning
Norges forskningsråd NFR 201593

Datadistributør

Navn Tilknytning Forkortelse
NSD – Norsk senter for forskningsdata AS NSD

Versjon

Dato: 2016-05-31

Notater

Originaldata fra Philippe Collas, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo er dokumentert og tilrettelagt, første NSD-versjon.

Bibliografisk henvisning

"zIPS-celler i biomedisin: pluripotente stamceller fra sebrafisk for sykdomsmodellering, 2015". Data samlet av Philippe Collas, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo. Første NSD-utgave, Bergen 2016.

Liste av nøkkelord

Emneklassifisering

Tidsperiode dekket

Start Slutt Syklus
2010-12-31 2015-12-31

Innsamlingsdato

Start Slutt Syklus
2010-12-31 2015-12-31

Land

Norge  (NO)

Analyseenhet

Annet

Datatype

Annet

Tidsmetode

Tidsserie

Datainnsamler

Collas, Philippe, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo  (UiO)

Type datainnsamling

Annet

Sted

Tilgangsstatus

NSD kan stille data fra "zIPS-celler i biomedisin: pluripotente stamceller fra sebrafisk for sykdomsmodellering, 2015" til disposisjon for forskning, undervisning og studenter ved bestilling.

Omfang av innsamling

Flere datafiler; ulike format kan leveres.

Begrensninger

NSD kan stille data fra "zIPS-celler i biomedisin: pluripotente stamceller fra sebrafisk for sykdomsmodellering, 2015" til disposisjon for forskning, undervisning og studenter ved bestilling.

Sitatkrav

Bruker plikter å referere til produsent og distributør av dataene ved å skrive følgende i forord eller fotnote i eventuelle publikasjoner:
"(En del av) De data som er benyttet her er hentet fra "zIPS-celler i biomedisin: pluripotente stamceller fra sebrafisk for sykdomsmodellering, 2015". Data er innsamlet av Philippe Collas, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo. Undersøkelsen er finansiert av Norges forskningsråd. Data er tilrettelagt og stilt til disposisjon i anonymisert form av NSD – Norsk senter for forskningsdata AS. Verken Philippe Collas, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo, Norges forskningsråd eller NSD er ansvarlig for analysen av dataene eller de tolkninger som er gjort her."

Utleggskrav

For å sikre best mulig informasjon om bruken av data fra de forskjellige undersøkelsene, blir tilgang til data gitt under forutsetning av at NSD får tilsendt en PDF-fil av eventuelle rapporter som utarbeides på grunnlag av dataene.

Betingelser

Bestillingsskjema skal inneholde navn, institusjonstilknytning, prosjekttittel, opplysninger om finansieringskilder og postadresse. Før ev utlevering av data må taushetserklæring undertegnes.

Disclaimer

Verken Philippe Collas, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo, Norges forskningsråd eller NSD er ansvarlig for analysen av dataene eller de tolkninger som er gjort her.

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.