Datasett: Å forstå innovasjon i en globaliserende økonomi: det norske tilfellet, 2010

Sammendrag

Norge har tradisjonelt vært preget av lav produktivitet og lav score på innovasjoner og FoU-statistikk. Til tross for dette er Norge nå på produktivitetstoppen og tilrettelegger for en rekke nye innovative industrisektorer. Dette vil bli studert ved kvalitative case-studier på mikronivå  av bedrifter i ulike sektorer som gjør det svært godt i internasjonal konkurranse. Studiet består av to sett kvalitative intervjuer. Den ene case studien ble gjennomført i 2009 og omhandler animasjonsbransjen i Oslo. Den andre case studien ble gjennomført i 2010 og omhandler motedesignbedrifter i Oslo.  

Ønskes tilgang til selve datasettet kan dette bestilles via NSDs bestillingsskjema:  

http://www.nsd.uib.no/bestilledata/survey/

Variabelgrupper

Full tittel

Å forstå innovasjon i en globaliserende økonomi: det norske tilfellet, 2010

Identifikasjonsnummer

NSD1990

Ansvarlig forfatter

Navn Tilknytning
Spilling, Olav R. NIFU STEP

Produsent

Navn Tilknytning Forkortelse Rolle
NIFU STEP

Opphavsrett

Copyright (C) 2010 NIFU STEP

Sponsor/finansierende institusjon

Navn Forkortelse Rolle Bevilgning
Norges forskningsråd NFR 183552

Datadistributør

Navn Tilknytning Forkortelse
NSD – Norsk senter for forskningsdata AS NSD

Versjon

Dato: 2013-11-28

Notater

Originaldata fra NIFU STEP er dokumentert og tilrettelagt, første NSD-versjon.

Bibliografisk henvisning

"Å forstå innovasjon i en globaliserende økonomi: det norske tilfellet, 2010". Data samlet av NIFU STEP. Første NSD-utgave, Bergen 2013.

Liste av nøkkelord

Emneklassifisering

Tidsperiode dekket

Start Slutt Syklus
2009-03-01 2010-06-01

Innsamlingsdato

Start Slutt Syklus
2009-03-01 2010-06-01

Land

Norge  (NO)

Geografisk omfang

Kommune

Analyseenhet

Organisasjon

Univers

Bedrifter innen animasjon og motedesign i Oslo.

Datatype

Tekstdata

Tidsmetode

Tverrsnittstudie

Utvalgsprosedyre

15 animasjonsbedrifter
3 motedesignbedrifter

Type datainnsamling

Personlig intervju

Sted

Tilgangsstatus

NSD kan stille til disposisjon data fra "Å forstå innovasjon i en globaliserende økonomi: det norske tilfellet, 2010". Data er tilgjengelig for forskningsformål etter eksplisitt søknad.

Omfang av innsamling

18 data filer; ulike format er tilgjengelig.

Begrensninger

NSD kan stille til disposisjon data fra "Å forstå innovasjon i en globaliserende økonomi: det norske tilfellet, 2010". Data er tilgjengelig for forskningsformål etter eksplisitt søknad.

Sitatkrav

Bruker plikter å referere til produsent og distributør av dataene ved å skrive følgende i forord eller fotnote i eventuelle publikasjoner:
"(En del av) De data som er benyttet her er hentet fra "Å forstå innovasjon i en globaliserende økonomi: det norske tilfellet, 2010". Data er innsamlet av NIFU STEP. Undersøkelsen er finansiert av Norges forskningsråd. Data er tilrettelagt og stilt til disposisjon i anonymisert form av NSD - Norsk senter for forskningsdata AS. Verken NIFU STEP, Norges forskningsråd eller NSD er ansvarlig for analysen av dataene eller de tolkninger som er gjort her."

Utleggskrav

For å sikre best mulig informasjon om bruken av data fra de forskjellige undersøkelsene, blir tilgang til data gitt under forutsetning av at NSD får tilsendt en PDF-fil av eventuelle rapporter som utarbeides på grunnlag av dataene.

Betingelser

Søknad om tilgang til data skal inneholde navn, institusjonstilknytning, prosjekttittel, opplysninger om finansieringskilder, postadresse. Før evt utlevering av data må låneavtale undertegnes.

Disclaimer

Verken NIFU STEP, Norges forskningsråd eller NSD er ansvarlig for analysen av dataene eller de tolkninger som er gjort her.

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.