Datasett: VANN: Biologisk mangfold, metning og økosystemfunskjoner i innsjøer - COMSAT 2011 Innsjøundersøkelse.

Sammendrag

Fysiske, kjemiske og biologiske data fra 77 innsjøer i Norge og Sverige, utvalgt ved stratifisert randomisering med henblikk på organisk karbon (TOC), total fosfor (TP) og biologisk mangfold.  

Ønskes tilgang til selve datasettet kan dette bestilles via NSDs bestillingsskjema:  

http://www.nsd.uib.no/bestilledata/survey/

Variabelgrupper

Full tittel

VANN: Biologisk mangfold, metning og økosystemfunskjoner i innsjøer - COMSAT 2011 Innsjøundersøkelse.

Identifikasjonsnummer

NSD2011

Ansvarlig forfatter

Navn Tilknytning
Andersen, Tom Biologisk institutt, Universitetet i Oslo

Produsent

Navn Tilknytning Forkortelse Rolle
Biologisk institutt, Universitetet i Oslo UiO

Opphavsrett

Copyright (C) 2011 Biologisk institutt, Universitetet i Oslo

Sponsor/finansierende institusjon

Navn Forkortelse Rolle Bevilgning
Norges forskningsråd NFR 196336

Datadistributør

Navn Tilknytning Forkortelse
NSD – Norsk senter for forskningsdata AS NSD

Versjon

Dato: 2015-01-05

Notater

Originaldata fra Biologisk institutt, Universitetet i Oslo er dokumentert og tilrettelagt, andre NSD-versjon.

Bibliografisk henvisning

"VANN: Biologisk mangfold, metning og økosystemfunskjoner i innsjøer - COMSAT 2011 Innsjøundersøkelse". Data samlet av Biologisk institutt, Universitetet i Oslo. Andre NSD-utgave, Bergen 2015.

Liste av nøkkelord

Emneklassifisering

Tidsperiode dekket

Start Slutt Syklus
2011-07 2011-08

Innsamlingsdato

Start Slutt Syklus
2011-07-01 2011-08-01

Land

Norge  (NO)

Geografisk omfang

Land

Analyseenhet

Geografisk enhet

Univers

Innsjøer med overflateareal >2 km2, høyde over havet <500 m, pH >5,5, TOC <30 mg/L og TP <30µg/L

Datatype

Annet

Tidsmetode

Tverrsnittstudie

Datainnsamler

Andersen, Tom, Biologisk institutt, Universitetet i Oslo  (UiO)

Utvalgsprosedyre

Nettoutvalg: 77

Type datainnsamling

Andre målinger

Sted

Tilgangsstatus

NSD kan i samråd med prosjektleder stille data fra "VANN: Biologisk mangfold, metning og økosystemfunskjoner i innsjøer - COMSAT 2011 Innsjøundersøkelse" til disposisjon ved bestilling.

Omfang av innsamling

13 fil(er); ulike format kan leveres.

Begrensninger

NSD kan i samråd med prosjektleder stille data fra "VANN: Biologisk mangfold, metning og økosystemfunskjoner i innsjøer - COMSAT 2011 Innsjøundersøkelse" til disposisjon ved bestilling.

Sitatkrav

Bruker plikter å referere til produsent og distributør av dataene ved å skrive følgende i forord eller fotnote i eventuelle publikasjoner:
”(En del av) de data som er benyttet her er hentet fra ”VANN: Biologisk mangfold, metning og økosystemfunskjoner i innsjøer - COMSAT 2011 Innsjøundersøkelse”. Undersøkelsen er finansiert av Noregs forskningsråd.  Data i anonymisert form er stilt til disposisjon av Biologisk institutt, Universitetet i Oslo gjennomNSD - Norsk senter for forskningsdata AS. Verken Universitetet i Oslo, Norges forskningsråd eller NSD er ansvarlig for analysen av dataene, eller de tolkninger som er gjort her.”

Utleggskrav

For å sikre best mulig informasjon om bruken av data fra de forskjellige undersøkelsene, blir tilgang til data gitt under forutsetning av at NSD får tilsendt en PDF-fil av eventuelle rapporter som utarbeides på grunnlag av dataene.

Betingelser

Bestillingsskjema skal inneholde navn, institusjonstilknytning, prosjekttittel, opplysninger om finansieringskilder og postadresse. Før ev utlevering av data må taushetserklæring undertegnes.

Disclaimer

Verken Universitetet i Oslo, Norges forskningsråd eller NSD er ansvarlig for analysen av dataene eller de tolkninger som er gjort her.

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.