Datasett: Utvikling av biologisk nedbrytbare nanopartikler som vaksine mot tuberkulose, 2016

Sammendrag

En tredjedel av verdens befolkning er infisert av Mycobacterium tuberculosis (M.tb) og to millioner dør hvert år av tuberkulose (TB). Standardbehandlingen, der man bruker antibiotika, er stadig mer ineffektiv på grunn av resistens. Den eneste tilgjengelige vaksinen har liten behandlingsverdi, og til tross for enorme innsatser på feltet har ingen andre vaksiner kommet ut på markedet. I dette prosjektet er det utviklet teknologi for å kapsle inn medisinen i nanopartikler bestående av et nedbrytbart stoff. For å studere behandlingen av tuberkulose ble sebrafisk-modellen brukt.

Ønskes tilgang til selve datasettet kan dette bestilles via NSDs bestillingsskjema:  

http://www.nsd.uib.no/bestilledata/survey/

Variabelgrupper

Full tittel

Utvikling av biologisk nedbrytbare nanopartikler som vaksine mot tuberkulose, 2016

Identifikasjonsnummer

NSD2354

Ansvarlig forfatter

Navn Tilknytning
Griffiths, Gareth Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo

Produsent

Navn Tilknytning Forkortelse Rolle
Griffiths, Gareth Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo UiO Prosjektleder

Opphavsrett

Copyright (C) 2016 Gareth Griffiths, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, UiO

Sponsor/finansierende institusjon

Navn Forkortelse Rolle Bevilgning
Norges forskningsråd NFR 196377

Datadistributør

Navn Tilknytning Forkortelse
NSD – Norsk senter for forskningsdata AS NSD

Versjon

Dato: 2016-10-26

Notater

Originaldata fra Gareth Griffiths, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo er dokumentert og tilrettelagt, første NSD-versjon.

Bibliografisk henvisning

"Utvikling av biologisk nedbrytbare nanopartikler som vaksine mot tuberkulose, 2016". Data samlet av Gareth Griffiths, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo. Første NSD-utgave, Bergen 2016.

Liste av nøkkelord

Emneklassifisering

Tidsperiode dekket

Start Slutt Syklus
2012 2016

Innsamlingsdato

Start Slutt Syklus
2012-01-01 2015-10-31

Land

Norge  (NO)

Analyseenhet

Annet

Datatype

Eksperimentdata

Tidsmetode

Tverrsnittstudie

Datainnsamler

Griffiths, Gareth, Det matematisknaturvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo  (UiO)

Type datainnsamling

Laboratorie-observasjon

Sted

Tilgangsstatus

NSD kan i samråd med prosjektleder stille data fra "Utvikling av biologisk nedbrytbare nanopartikler som vaksine mot tuberkulose, 2016" til disposisjon ved bestilling.

Omfang av innsamling

71 datafiler; ulike format kan leveres.

Begrensninger

NSD kan i samråd med prosjektleder stille data fra "Utvikling av biologisk nedbrytbare nanopartikler som vaksine mot tuberkulose, 2016" til disposisjon ved bestilling.

Sitatkrav

Bruker plikter å referere til produsent og distributør av dataene ved å skrive følgende i forord eller fotnote i eventuelle publikasjoner:
"(En del av) De data som er benyttet her er hentet fra "Utvikling av biologisk nedbrytbare nanopartikler som vaksine mot tuberkulose, 2016". Data er innsamlet av Gareth Griffiths, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo. Undersøkelsen er finansiert av Norges forskningsråd. Data er tilrettelagt og stilt til disposisjon i anonymisert form av NSD – Norsk senter for forskningsdata AS. Verken Gareth Griffiths, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo, Norges forskningsråd eller NSD er ansvarlig for analysen av dataene eller de tolkninger som er gjort her."

Utleggskrav

For å sikre best mulig informasjon om bruken av data fra de forskjellige undersøkelsene, blir tilgang til data gitt under forutsetning av at NSD får tilsendt en PDF-fil av eventuelle rapporter som utarbeides på grunnlag av dataene.

Betingelser

Bestillingsskjema skal inneholde navn, institusjonstilknytning, prosjekttittel, opplysninger om finansieringskilder og postadresse. Før ev utlevering av data må taushetserklæring undertegnes.

Disclaimer

Verken Gareth Griffiths, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo, Norges forskningsråd eller NSD er ansvarlig for analysen av dataene eller de tolkninger som er gjort her.

Relaterte publikasjoner

Translocation of nanoparticles and Mycobacterium marinum across the intestinal epithelium in zebrafish and the role of the mucosal immune system

Løvmo. S.D. Speth, M.T. Repnik, U. Koppang, E.O. Griffiths, G.W. Hildahl, J.P. (2016). Translocation of nanoparticles and Mycobacterium marinum across the intestinal epithelium in zebrafish and the role of the mucosal immune system, Developmental and Comparative Immunology. http://dx.doi.org/10.1016/

Layer-by-layer nanocoating of live Bacille-Calmette-Guérin mycobacteria with poly(I:C) and chitosan enhances pro-inflammatory activation and bactericidal capacity in murine macrophages

Speth, M. T. Repnik, U. Griffiths, G. (2016). Layer-by-layer nanocoating of live Bacille-Calmette-Guérin mycobacteria with poly(I:C) and chitosan enhances pro-inflammatory activation and bactericidal capacity in murine macrophages, Biomaterials. http://dx.doi.org/10.1016/j.biomaterials.2016.09.027

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.