Datasett: Transmaternal eksponering for bisfenol A og ftalater og utviklingen av type 1 diabetes, 2015

Sammendrag

De skandinaviske landene har den høyeste forekomsten av type 1 diabetes i verden og i Norge øker antallet med diabetes type 1 med 600 nye tilfeller årlig. Type 1 diabetes mellitus (T1DM) er en autoimmun insulinmangel som skyldes ødeleggelsen av insulinproduserende betaceller.  Det er den vanligste typen diabetes blant barn og forårsakes av en rekke miljøbestemte faktorer som virker inn på en genetisk predisposisjon. Over de siste tiårene har man sett en parallell forekomst av økt diabetes og høy eksponeringsbelastning fra hormonforstyrrende stoffer som lekker fra forbrukerprodukter. Den kontinuerlige forekomsten av disse kjemikaliene i urin fra voksne, barn og til og med spedbarn, avspeiler en konstant eksponering for hormonforstyrrende stoffer. Målet med dette prosjektet var å undersøke effekten av disse hormonforstyrrende stoffene på utviklingen av T1DM. Prosjektet undersøkte effekten av kombinert eksponering av noen av de vanligste hormonforstyrrende stoffene, bisfenol A, di- (2-etylheksyl) ftalat (DEHP), diisobutylftalat (DIBP), dibutylftalat (DBP) og benzyl-butyl-ftalat (BBP), i en musmodell for T1DM. Ikke overvektige diabetiske mus utvikler automatisk type 1 diabetes og dette prosjektet undersøkte hvorvidt utvalgte hormonforstyrrende stoffer har en innvirkning på når sykdommen bryter ut og forekomsten av sykdommen. For å muliggjøre foster- og tidlig livseksponering, eksponerte man gravide og ammede mus. Progresjonen av type 1 diabetes i musunger ble undersøkt gjennom målinger av blodglukose, autoantistoffer proinflammatoriske cytokiner og immunfenotyping av perifere lymfeknuter. Graden av insulitis i bukspyttkjertelen og mengden av apoptotiske beta-celler ble evaluert. Videre ble mekanismene som er involvert i beta-celledød undersøkt ex vivo i lagerhandske øyer og i en beta-cellelinje in vitro. Kunnskapen som ble oppnådd i dette prosjektet vil bidra til å forbedre toksikologiske evalueringer og helsefarevurderinger av hormonforstyrrende stoffer ettersom det er begrenset kunnskap om immunologiske effekter av transmaternal eksponering av en kombinasjon av disse kjemikaliene.  

Ønskes tilgang til selve datasettet kan dette bestilles via NSDs bestillingsskjema:  

http://www.nsd.uib.no/bestilledata/survey/

Variabelgrupper

Full tittel

Transmaternal eksponering for bisfenol A og ftalater og utviklingen av type 1 diabetes, 2015

Identifikasjonsnummer

NSD2328

Ansvarlig forfatter

Navn Tilknytning
Bodin, Johanna Divisjon for miljømedisin, Nasjonalt folkehelseinstitutt

Produsent

Navn Tilknytning Forkortelse Rolle
Bodin, Johanna Divisjon for miljømedisin, Nasjonalt folkehelseinstitutt FHI

Opphavsrett

Copyright (C) 2015 Johanna Bodin, Divisjon for miljømedisin, Nasjonalt folkehelseinstitutt

Sponsor/finansierende institusjon

Navn Forkortelse Rolle Bevilgning
Norges forskningsråd NFR 213060

Datadistributør

Navn Tilknytning Forkortelse
NSD – Norsk senter for forskningsdata AS NSD

Versjon

Dato: 2016-06-21

Notater

Originaldata fra Johanna Bodin, Divisjon for miljømedisin, Nasjonalt folkehelseinstitutt er dokumentert og tilrettelagt, første NSD-versjon.

Bibliografisk henvisning

"Transmaternal eksponering for bisfenol A og ftalater og utviklingen av type 1 diabetes, 2015". Data samlet av Johanna Bodin, Divisjon for miljømedisin, Nasjonalt folkehelseinstitutt. Første NSD-utgave, Bergen 2016.

Liste av nøkkelord

Emneklassifisering

Tidsperiode dekket

Start Slutt Syklus
2012-01-02 2015-01-31

Innsamlingsdato

Start Slutt Syklus
2012-01-02 2015-01-31

Land

Norge  (NO)

Analyseenhet

Annet

Datatype

Annet

Tidsmetode

Tidsserie

Datainnsamler

Bodin, Johanna, Divisjon for miljømedisin, Nasjonalt folkehelseinstitutt  (FHI)

Type datainnsamling

Annet

Sted

Tilgangsstatus

NSD kan stille data fra "Transmaternal eksponering for bisfenol A og ftalater og utviklingen av type 1 diabetes, 2015" til disposisjon for forskning, undervisning og studenter ved bestilling.

Omfang av innsamling

23 datafiler; ulike format kan leveres.

Begrensninger

NSD kan stille data fra "Transmaternal eksponering for bisfenol A og ftalater og utviklingen av type 1 diabetes, 2015" til disposisjon for forskning, undervisning og studenter ved bestilling.

Sitatkrav

Bruker plikter å referere til produsent og distributør av dataene ved å skrive følgende i forord eller fotnote i eventuelle publikasjoner:
"(En del av) De data som er benyttet her er hentet fra "Transmaternal eksponering for bisfenol A og ftalater og utviklingen av type 1 diabetes, 2015". Data er innsamlet av Johanna Bodin, Divisjon for miljømedisin, Nasjonalt folkehelseinstitutt. Undersøkelsen er finansiert av Norges forskningsråd. Data er tilrettelagt og stilt til disposisjon i anonymisert form av NSD – Norsk senter for forskningsdata AS. Verken Johanna Bodin, Divisjon for miljømedisin, Nasjonalt folkehelseinstitutt, Norges forskningsråd eller NSD er ansvarlig for analysen av dataene eller de tolkninger som er gjort her."

Utleggskrav

For å sikre best mulig informasjon om bruken av data fra de forskjellige undersøkelsene, blir tilgang til data gitt under forutsetning av at NSD får tilsendt en PDF-fil av eventuelle rapporter som utarbeides på grunnlag av dataene.

Betingelser

Bestillingsskjema skal inneholde navn, institusjonstilknytning, prosjekttittel, opplysninger om finansieringskilder og postadresse. Før ev utlevering av data må taushetserklæring undertegnes.

Disclaimer

Verken Johanna Bodin, Divisjon for miljømedisin, Nasjonalt folkehelseinstitutt, Norges forskningsråd eller NSD er ansvarlig for analysen av dataene eller de tolkninger som er gjort her.

Relaterte publikasjoner

Long-term Bisphenol A Exposure Accelerates Insulitis Development in Diabetes-Prone NOD Mice

Bodin, J. Bølling, A. K. Samuelsen, M. Becher, R. Løvik, M. Nygaard, U.C. (2013). Long-term Bisphenol A Exposure Accelerates Insulitis Development in Diabetes-Prone NOD Mice, Immunopharmacology and Immunotoxicology, Early Online: 1–10.

DOI: 10.3109/08923973.2013.772195

Transmaternal Bisphenol A Exposure Accelerates Diabetes Type 1 Development in NOD Mice

Bodin, J. Bølling, A.K. Becher, R. Kuper, F. Løvik, M. Nygaard, U.C. (2014). Transmaternal Bisphenol A Exposure Accelerates Diabetes Type 1 Development in NOD Mice, Toxicological Sciences 137(2), 311–323 2014.

Doi: 10.1093/toxsci/kft242

Exposure to Bisphenol A, But Not Phthalates, Increasesspontaneous Diabetes Type 1 Development in NOD Mice

Bodin, J. Bølling, A.K. Wendt, A. Eliasson, L. Becher, R. Kuper, F. Løvik, M. Nygaard, U.C. (2015). Exposure to Bisphenol A, But Not Phthalates, Increasesspontaneous Diabetes Type 1 Development in NOD Mice, Toxicology Reports 2 (2015) 99-110.

Doi:10.1016/j.toxrep.2015.02.010

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.