Datasett: Tilpasningen i evolusjon av artropode og vertebrale akvaporiner: tolking av de forskjellige utgangspunktene til vannhomeostaser, 2015.

Sammendrag

Epizootien som blir forårsaket av den atlantiske lakselusen, et caligid ektoparasitt krepsdyr, er en alvorlig trussel mot vill- og oppdrettslaks. Det er behov for nye behandlingstilnærmelser for å ta fatt på dette skadedyret. Prosjektet utgjør en kombinasjon av molekylærgenetikk, evolusjon og potensiell medikamentmålretting av invertebrate akvaporiner.   

For ytterligere informasjon om "Tilpasningen i evolusjon av artropode og vertebrale akvaporiner: tolking av de forskjellige utgangspunktene til vannhomeostaser, 2015", kontakt prosjektleder.

Variabelgrupper

Full tittel

Tilpasningen i evolusjon av artropode og vertebrale akvaporiner: tolking av de forskjellige utgangspunktene til vannhomeostaser, 2015.

Identifikasjonsnummer

NSD2254

Ansvarlig forfatter

Navn Tilknytning
Finn, Roderick Nigel Institutt for biologi, Universitetet i Bergen

Produsent

Navn Tilknytning Forkortelse Rolle
Finn, Roderick Nigel Institutt for biologi, Universitetet i Bergen BIO, UiB Prosjektleder

Opphavsrett

Copyright (C) 2015 Roderick Nigel Finn, Institutt for biologi, Universitetet i Bergen

Sponsor/finansierende institusjon

Navn Forkortelse Rolle Bevilgning
Norges forskningsråd NFR 204813

Datadistributør

Navn Tilknytning Forkortelse
Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS NSD

Versjon

Dato: 2016-01-05

Notater

Originaldata fra Roderick Nigel Finn, Institutt for biologi, Universitetet i Bergen er dokumentert og tilrettelagt, første NSD-versjon.

Bibliografisk henvisning

"Tilpasningen i evolusjon av artropode og vertebrale akvaporiner: tolking av de forskjellige utgangspunktene til vannhomeostaser, 2015". Data samlet av Roderick Nigel Finn, Institutt for biologi, Universitetet i Bergen. Første NSD-utgave, Bergen 2016.

Liste av nøkkelord

Emneklassifisering

Tidsperiode dekket

Start Slutt Syklus
2011-01-01 2015-03-31

Innsamlingsdato

Start Slutt Syklus
2011-01-01 2015-03-31

Land

Norge  (NO)

Analyseenhet

Annet

Datatype

Annet

Tidsmetode

Tverrsnittstudie

Datainnsamler

Finn, Roderick Nigel, Institutt for biologi, Universitetet i Bergen  (BIO, UiB)

Type datainnsamling

Annet

Sted

Tilgangsstatus

For ytterligere informasjon om "Tilpasningen i evolusjon av artropode og vertebrale akvaporiner: tolking av de forskjellige utgangspunktene til vannhomeostaser, 2015", kontakt prosjektleder.

Begrensninger

For ytterligere informasjon om "Tilpasningen i evolusjon av artropode og vertebrale akvaporiner: tolking av de forskjellige utgangspunktene til vannhomeostaser, 2015", kontakt prosjektleder.

Betingelser

For ytterligere informasjon om "Tilpasningen i evolusjon av artropode og vertebrale akvaporiner: tolking av de forskjellige utgangspunktene til vannhomeostaser, 2015", kontakt prosjektleder.

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.