Datasett: Spørreundersøkelse om religion, 2008, norsk del av ISSP

Variabel v069: Spm71a Grunnloven bør fortsatt knytte Den norske kirke til staten

Spørsmålstekst

Er du enig eller uenig i følgende utsagn om religion og samfunn?

... A. Grunnloven bør fortsatt inneholde en formulering som knytter Den norske kirke til staten

Tekst etter spørsmål

Kun ett kryss pr. linje

Verdier Kategorier N
1 Sterkt enig 146
 14,0%
2 Enig 324
 31,1%
3 Verken eller 172
 16,5%
4 Uenig 175
 16,8%
5 Sterkt uenig 141
 13,5%
8 Vet ikke 83
 8,0%
Sysmiss 31

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 1041
Manglende tilfeller 31
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.