Datasett: Spørreundersøkelse om religion, 2008, norsk del av ISSP

Variabelgruppe: Kontakt med spørsmål om tro/religion siste 12 mnd

Variabler

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.