Datasett: Spørreundersøkelse om religion, 2008, norsk del av ISSP

Variabelgruppe: Alle variabler

Variabler