Datasett: Spørreundersøkelse om religion, 2008, norsk del av ISSP

Variabel v156: Svarmåte

Spørsmålstekst

Svarmåte

Verdier Kategorier N
1 Papirskjema 843
 78,6%
2 Webskjema 229
 21,4%

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 1072
Manglende tilfeller 0
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.