Datasett: Spørreundersøkelse om religion, 2008, norsk del av ISSP

Variabel v014: Spm9 Flytteerfaringer gjennom livet

Spørsmålstekst

Vi er interessert i å vite i hvilken grad du har flyttet fra én type sted til en annen. Hvilken beskrivelse passer best til dine erfaringer gjennom livet?

Tekst etter spørsmål

Kun ett kryss mulig

Verdier Kategorier N
1 Bodd i ulike land 163
 15,5%
2 Ulike steder i samme land 555
 52,7%
3 Ulike nabolag på samme sted 202
 19,2%
4 Alltid samme nabolag 133
 12,6%
Sysmiss 19

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 1053
Manglende tilfeller 19
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.