Datasett: Spørreundersøkelse om religion, 2008, norsk del av ISSP

Variabel v013: Spm8e Tillit til skole/utdanningssystemet

Spørsmålstekst

Hvor mye tillit har du til:

... E. Skolen og utdanningssystemet

Tekst etter spørsmål

Kun ett kryss pr. linje

Verdier Kategorier N
1 Full tillit 35
 3,4%
2 Ganske mye tillit 501
 48,0%
3 Litt tillit 365
 35,0%
4 Svært liten tillit 96
 9,2%
5 Ingen tillit 18
 1,7%
8 Vet ikke 29
 2,8%
Sysmiss 28

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 1044
Manglende tilfeller 28
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.