Datasett: Spørreundersøkelse om religion, 2008, norsk del av ISSP

Variabel v012: Spm8d Tillit til domstol/rettssystemet

Spørsmålstekst

Hvor mye tillit har du til:

... D. Domstolene og rettssystemet

Tekst etter spørsmål

Kun ett kryss pr. linje

Verdier Kategorier N
1 Full tillit 108
 10,3%
2 Ganske mye tillit 571
 54,4%
3 Litt tillit 231
 22,0%
4 Svært liten tillit 93
 8,9%
5 Ingen tillit 24
 2,3%
8 Vet ikke 23
 2,2%
Sysmiss 22

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 1050
Manglende tilfeller 22
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.