Datasett: Spørreundersøkelse om religion, 2008, norsk del av ISSP

Variabel v011: Spm8c Tillit til kirke/religiøse org

Spørsmålstekst

Hvor mye tillit har du til:

... C. Kirke og religiøse organisasjoner

Tekst etter spørsmål

Kun ett kryss pr. linje

Verdier Kategorier N
1 Full tillit 17
 1,6%
2 Ganske mye tillit 273
 26,1%
3 Litt tillit 365
 35,0%
4 Svært liten tillit 233
 22,3%
5 Ingen tillit 115
 11,0%
8 Vet ikke 41
 3,9%
Sysmiss 28

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 1044
Manglende tilfeller 28
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.