Datasett: Spørreundersøkelse om religion, 2008, norsk del av ISSP

Variabel v010: Spm8b Tillit til næringslivet

Spørsmålstekst

Hvor mye tillit har du til:

... B. Næringslivet

Tekst etter spørsmål

Kun ett kryss pr. linje

Verdier Kategorier N
1 Full tillit 9
 0,9%
2 Ganske mye tillit 290
 27,8%
3 Litt tillit 494
 47,4%
4 Svært liten tillit 173
 16,6%
5 Ingen tillit 31
 3,0%
8 Vet ikke 45
 4,3%
Sysmiss 30

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 1042
Manglende tilfeller 30
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.