Datasett: Spørreundersøkelse om religion, 2008, norsk del av ISSP

Variabel v107: Spm82c Besøkt nettsteder magiske, åndelige eller religiøse emner: om magi, gjenferd eller andre overnaturlige fenomener

Spørsmålstekst

På Internett finnes en rekke nettsteder som handler om forskjellige magiske, åndelige eller
religiøse emner. De følgende utsagn handler om hvor ofte du har besøkt slike nettsteder:

... C. Besøk på nettsider om magi, gjenferd eller andre overnaturlige fenomener

Tekst etter spørsmål

Kun ett kryss pr. linje

Verdier Kategorier N
1 Aldri 866
 83,8%
2 1 g. årlig el. sjeldnere 109
 10,5%
3 Månedlig el. noen g. i året 32
 3,1%
4 Ukentlig el. daglig 3
 0,3%
8 Vet ikke 24
 2,3%
Sysmiss 38

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 1034
Manglende tilfeller 38
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.