Datasett: Spørreundersøkelse om religion, 2008, norsk del av ISSP

Variabel v106: Spm82b Besøkt nettsteder magiske, åndelige eller religiøse emner: om spiritualisme, astrologi, new age

Spørsmålstekst

På Internett finnes en rekke nettsteder som handler om forskjellige magiske, åndelige eller
religiøse emner. De følgende utsagn handler om hvor ofte du har besøkt slike nettsteder:

... B. Besøk på nettsider om alternativ religion, f.eks. spiritualisme, astrologi, new age e.l.

Tekst etter spørsmål

Kun ett kryss pr. linje

Verdier Kategorier N
1 Aldri 872
 84,0%
2 1 g. årlig el. sjeldnere 90
 8,7%
3 Månedlig el. noen g. i året 47
 4,5%
4 Ukentlig el. daglig 7
 0,7%
8 Vet ikke 22
 2,1%
Sysmiss 34

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 1038
Manglende tilfeller 34
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.