Datasett: Spørreundersøkelse om religion, 2008, norsk del av ISSP

Variabel v105: Spm82a Besøkt nettsteder magiske, åndelige eller religiøse emner: om kristendom, islam eller jødedom

Spørsmålstekst

På Internett finnes en rekke nettsteder som handler om forskjellige magiske, åndelige eller
religiøse emner. De følgende utsagn handler om hvor ofte du har besøkt slike nettsteder:

... A. Besøk på nettsider om kristendom, islam eller jødedom

Tekst etter spørsmål

Kun ett kryss pr. linje

Verdier Kategorier N
1 Aldri 844
 80,9%
2 1 g. årlig el. sjeldnere 123
 11,8%
3 Månedlig el. noen g. i året 40
 3,8%
4 Ukentlig el. daglig 12
 1,2%
8 Vet ikke 24
 2,3%
Sysmiss 29

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 1043
Manglende tilfeller 29
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.