Datasett: Spørreundersøkelse om religion, 2008, norsk del av ISSP

Variabel v104: Spm81 TVs måte å fremstille religion en hjelp for deg i ditt liv?

Spørsmålstekst

Hvor ofte mener du at TVs måte å fremstille religion blir en hjelp for deg i ditt liv?

Tekst etter spørsmål

Kun ett kryss mulig

Verdier Kategorier N
1 Svært ofte 6
 0,6%
2 Ganske ofte 48
 4,6%
3 Ganske sjelden 150
 14,2%
4 Svært sjelden 292
 27,7%
5 Aldri 436
 41,4%
8 Vet ikke 122
 11,6%
Sysmiss 18

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 1054
Manglende tilfeller 18
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.