Datasett: Spørreundersøkelse om religion, 2008, norsk del av ISSP

Variabel v102: Spm80e Kontakt med spørsmål om tro og religionde siste 12 månedene: Internett

Spørsmålstekst

I hvilke av følgende sammenhenger har du i løpet av de siste 12 månedene kommet i kontakt med spørsmål om tro og religion?

... På internett

Verdier Kategorier N
0 Ikke svart 939
 87,6%
1 Svart 133
 12,4%

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 1072
Manglende tilfeller 0
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.