Datasett: Spørreundersøkelse om religion, 2008, norsk del av ISSP

Variabel v097: Spm79d En persons stjernetegn eller horoskop kan påvirke personens fremtid

Spørsmålstekst

I hvilken grad mener du at følgende utsagn er sanne eller ikke?

... D. En persons stjernetegn eller horoskop kan påvirke personens fremtid

Tekst etter spørsmål

Kun ett kryss pr. linje

Verdier Kategorier N
1 Absolutt sant 16
 1,5%
2 Antakelig sant 122
 11,7%
3 Antakelig ikke sant 322
 30,9%
4 Absoulutt ikke sant 440
 42,2%
8 Vet ikke 142
 13,6%
Sysmiss 30

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 1042
Manglende tilfeller 30
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.