Datasett: Spørreundersøkelse om religion, 2008, norsk del av ISSP

Variabel v096: Spm79c Noen har evner gitt av Gud til å helbrede ved bønn

Spørsmålstekst

I hvilken grad mener du at følgende utsagn er sanne eller ikke?

... C. Noen har evner gitt av Gud til å helbrede ved bønn

Tekst etter spørsmål

Kun ett kryss pr. linje

Verdier Kategorier N
1 Absolutt sant 95
 9,1%
2 Antakelig sant 207
 19,8%
3 Antakelig ikke sant 258
 24,7%
4 Absoulutt ikke sant 361
 34,5%
8 Vet ikke 124
 11,9%
Sysmiss 27

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 1045
Manglende tilfeller 27
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.